WE CONNECT
OPPORTUNITIES

จีโนซิส ที่ปรึกษา กลยุทธ์ธุรกิจ การเงิน และ แฟรนไชส์

เราให้คำปรึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ด้วยแรงปรารถนาจะช่วยผู้ประกอบการไทย มีความได้เปรียบในการแข่งขัน มีสถานะการเงินเข้มแข็ง มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งทีมที่ปรึกษามีประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์  แผนธุรกิจ แผนการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ การสร้างระบบแฟรนไชส์  และ จีโนซิส มีพันธมิตรธุรกิจในหลายประเทศ พร้อมเชื่อมโยงโอกาสธุรกิจในตลาดการค้าโลก

#จีโนซิส #เคียงข้างสู่ความสำเร็จ

ความเชี่ยวชาญ

Strategic Planning

จีโนซิส ให้คำปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น หรือ ธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการ จัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อธนาคารหรือนำเสนอนักลงทุนเพื่อร่วมลงทุน

Financial Modelling

จีโนซิสเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินธุรกิจ ถอดรหัสสุขภาพทางการเงิน โดยสร้างโมเดลทางการเงินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ด้วยการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ โมเดลทางการเงินจึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการดำเนินงานอย่างมีทิศทาง ประเมินสถานการณ์ก่อนดำเนินธุรกิจจริง

Valuation

จีโนซิสจัดทำรายงานประเมินมูลค่าธุรกิจ ให้กับกิจการที่ต้องการซื้อขายหุ้นธุรกิจบางส่วน หรือการซื้อขายกิจการทั้งหมด การควบรวมกิจการ (Merger and Acqusition) เราใช้หลักการประเมินมูลค่าตามหลักสากลเพื่อได้มูลค่ายุติธรรม (Fair Value)

Franchising

จีโนซิส ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ (Franchise Development) ตั้งแต่การประเมินความพร้อมธุรกิจก่อนจะขยายแฟรนไชส์ จัดทำแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ กำหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ งบลงทุนแฟรนไชส์ซี และงบการพัฒนาระบบแฟรนไชส์สำหรับแฟรนไชส์ซอร์ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ข้อเสนอการจัดทำสัญญาแฟรนไชส์ การรักษาคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ การขายแฟรนไชส์ และการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี นอกจากนี้ จีโนซิส รับเป็นตัวแทนขายแฟรนไชส์ในประเทศไทยและต่างประเทศ (Franchise Brokerage Service)

Business Matching

จีโนซิสและพันธมิตรธุรกิจร่วมกันจัดงานจับคู่ธุรกิจเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้พบกับ แบรนด์แฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ (Franchises For Sale) และจีโนซิสสามารถเชื่อมโยงโอกาสธุรกิจให้กิจการไทยได้ออกงานแสดงธุรกิจ และงานจับคู่ธุรกิจในต่างประเทศ (Business Exhibitions) เช่นไต้หวัน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย เป็นต้น

Corporate Trainings

จีโนซิสมีหลักสูตรอบรมสัมมนา ออกแบบเฉพาะสำหรับภายในกิจการ (In-House Trainings) และงานอบรมสาธารณะ (Public trainings) ได้แก่ การจัดทำแผนธุรกิจ การอ่านงบการเงิน การวิเคราะห์สินเชื่อ การเงินสำหรับผู้บริหาร การเงินสำหรับร้านอาหาร การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ และ ภาวะผู้นำ เป็นต้น

แผนการเงิน แบบจำลองทางการเงิน

Corporate Finance Advisory

ให้คำปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ
การสร้างแบบจำลองทางการเงิน เขียนแผนธุรกิจ จัดหาแหล่งเงินทุน

ปรับโครงสร้างหนี้ การเงิน

Corporate Recovery Advisory

บริการให้คําปรึกษาด้านการฟื้นฟูกิจการ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้

ประเมินมูลค่าธุรกิจ จับคู่ธุรกิจ

Transaction Advisory Service

บริการให้คําปรึกษาด้านธุรกรรมซื้อขายธุรกิจ เช่น การประเมินมูลค่ากิจการ และจับคู่ธุรกิจ

แฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติการ

Franchise Advisory

บริการให้คําปรึกษาด้านการสร้างระบบแฟรนไชส์ และคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และผลงานของ Gnosis

จับคู่ธุรกิจ แฟรนไชส์ไต้หวัน ครั้งที่ 2 ปี 2020

กิจกรรม จับคู่ธุรกิจ แฟรนไชส์ อาหารและเครื่องดื่ม ไต้หวัน ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ส.ค.63 หลังจากงาน จับคู่ธุรกิจ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ส.ค.เต็มแล้ว จีโนซิส เพิ่มรอบ เพิ่มแบรนด์ ขอเชิญลงทะเบียนฟรี ก่อนวันที่ 30 ก.ค.

Read More

จับคู่ธุรกิจ แฟรนไชส์ไต้หวัน ครั้งที่ 1 ปี 2020

จีโนซิส และสมาคมแฟรนไชส์ไต้หวัน ร่วมกันจัดงานจับคู่ธุรกิจ 8 แฟรนไชส์ไต้หวัน น่าลงทุน ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม จัดประชุมแบบส่วนตัวผ่านระบบออนไลน์ คุยกับเจ้าของแบรนด์ในไต้หวัน วันที่ 6 สิงหาคมนี้

Read More

Workshop ปั้นธุรกิจ ให้เงินงอกเงย โครงการ Business Brotherhood KKU

จีโนซิส ให้คำปรึกษา และจัด Workshop ปั้นธุรกิจ ให้เงินงอกเงย กับ กลุ่ม Startup KKU โครงการ Startup Thailand Business Brotherhood วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More
เวิร์คชอบ การพาธุรกิจเอาตัวรอด

The Business Survival Workshop by Gnosis

ธุรกิจรอดจากความล้มเหลว ได้อย่างไร the Business Survival Workshop นี้ช่วยให้ทีมงานและผู้นำธุรกิจ ร่วมกันทำงานหากลยุทธ์และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
จีโนซิส ขอบคุณ ธนาคารออมสิน ให้ทีมงานจัดเวิร์คชอบนี้ในโครงการ GSB SMEs Start up ในวันที่ 7 มีนาคม 63

Read More
เจ้าของสิทธิ แฟรนไชส์หม้อร้อนแกะน้อย ในประเทศไทย

Become a Little Sheep Hotpot Franchisee in Thailand

เชิญร่วมงานจับคู่ธุรกิจกับแบรนด์แฟรนไชส์ Little Sheep Hot Pot จากประเทศจีน มีสาขาแล้วกว่า 300 สาขา ในเมืองใหญ่ 130 เมืองทั่วโลก
พร้อมแล้วจะขยายสาขาในประเทศไทย ติดต่อจองเวลานัดคุยกับผู้บริหารแบรนด์จากประเทศจีน วันที่ 25 พ.ค. 2562 ได้ที่ บริษัท จีโนซิส จำกัด (ตัวแทนในประเทศไทย) เบอร์โทร 089 936 1775

Read More

Knowledge Articles

บทความจากความรู้และประสบการณ์การทำงานจริงของที่ปรึกษาจีโนซิส

Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

Read More
คำถาม ก่อนขยายแฟรนไชส์

คำถามที่ต้องตอบ ก่อนขยายแฟรนไชส์

ธุรกิจจะขยายแฟรนไชส์ ต้องดูความพร้อมก่อนเพื่อสามารถสนับสนุนการทำงานของแฟรนไชส์ซี ให้สามารถทำธุรกิจได้ตามมาตรฐานและเติบโตได้ตามคาดหวัง ดังนั้น จงตอบคำถามเหล่านี้ ก่อนขยายแฟรนไชส์

Read More

กลยุทธ์การเลือกงานแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไตรมาสแรกปี 2020

หนึ่งกลยุทธ์การสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศเป้าหมายคือ การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งแต่ละไตรมาส งานแฟรนไชส์ต่างประเทศจะจัดกันหลายประเทศ เช่น ในไตรมาสแรก จะมีงานแฟรนไชส์ ที่ไต้หวัน พม่า และเกาหลี เป็นต้น ธุรกิจจะต้องมีกลยุทธ์ในการเลือกให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ

Read More

กิจกรรมการคิดนอกกรอบ

ผู้นำต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง การคิดนอกกรอบ คือหนึ่งในภาวะผู้นำในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จีโนซิสได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัด กิจกรรมการคิดนอกกรอบ

Read More