สถานที่ทำงาน : บ้านของคุณ/ต่างประเทศ/ประชาชื่น

-ค่าตอบแทนเป็นไปตามความรู้ความสามารถ-

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์, โบนัส

คุณสมบัติ

– มีความถนัดในการพูดคุยอธิบาย นำเสนอกับนักลงทุน/ผู้สนใจ
– มีความรู้ความเข้าใจ Franchise
– มีความรู้ความเข้าใจ Finance
– มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
– ชอบการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ
* ถ้ามีความสามารถด้าน Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description

ทำงานสองส่วนสำคัญ

1.แสวงหา นำเสนอ จับคู่ แฟรนไชส์ และบริการด้านแฟรนไชส์ ให้กับนักลงทุนและผู้สนใจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทำงานร่วมกับ Partner ต่างประเทศ และ เจ้าของแฟรนไชส์ และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายในรูปแบบแฟรนไชส์
2. เป็นส่วนนึงของทีมปั้นแฟรนไชส์ไทยไปอินเตอร์