Give us a call on +66 (89) 936 1775

WPML not installed and activated.

Business Plan

 • สัมมนาเขียน แผนธุรกิจ อย่างไรให้ได้เงินทุน 19 ก.พ.59

  By admin on February 20, 2016
  0
  0
  แผนธุรกิจ ช่วยให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย และช่วยอธิบายเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการ และหรือ ขอเงินลงทุนเพิ่มทุนจากนักลงทุน ซึ่งได้อธิบายไว้ใน งานสัมมนา "เขียนให้ได้ เขียนให้โดน เขียนให้ผ่าน (กู้อย่างไรให้ได้เงิน)" นี้บรรยายโดย เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บริษัท จีโนซิส จำกัด ณ หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 19 ก.พ. 59 จัดโดย สสว.
 • งานประกวดนำเสนอ แผนธุรกิจสินค้าไทย สู่ตลาดอาเซียน

  By admin on August 23, 2014
  0
  0
  เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสิน แผนธุรกิจสินค้าไทย สู่ตลาดอาเซียน จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ สัมมนาหัวข้อ "โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน: การพัฒนาศักยภาพคนไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ"
 • Workshop เขียนแผนธุรกิจพิชิตเงินทุน BPforFunds

  By admin on September 25, 2013
  9
  0
  SIPA และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัด Workshop การเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจพิชิตเงินทุน (BP for Funds) ได้เชิญคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์เป็นวิทยากรมาแบ่งปันเทคนิคและประสบการการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์จากสาขาทั่วประเทศของ SIPA และได้เชิญนักลงทุนและสถาบันการเงินมารับฟังการนำเสนอแผนฯ เพื่อพิจารณาร่วมลงทุนเมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2556
 • 4 ขั้นตอนสร้างธุรกิจให้เติบโต

  By admin on April 29, 2013
  0
  0
  4 ขั้นตอนสร้างธุรกิจให้เติบโตในโลกการแข่งขันด้านข้อมูลและความรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยในการดำเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการจะต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
 • นำเสนอแนวคิดธุรกิจอย่างไรให้ได้เงินทุนสนับสนุน

  By admin on August 7, 2012
  0
  0
  การนำเสนอแนวคิดธุรกิจหรือแผนธุรกิจให้ได้เงินทุนสนับสนุน ผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมที่จะตอบได้อย่างทันท่วงที และมั่นใจในตัวเลขที่นำเสนอด้วย ซึ่งการสร้างแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) ที่สมบูรณ์จะตอบคำถามกับนักลงทุนและเจ้าหนี้สถาบันการเงินได้รวดเร็วและชัดเจน และสร้างความน่าเชื่อถือในการเตรียมพร้อมในสถานการณ์ต่างๆ ที่มากระทบกับธุรกิจ
 • แผนธุรกิจโครงการ Flow House Bangkok ได้รับสินเชื่อสนับสนุน

  By admin on April 10, 2012
  0
  0
  แผนธุรกิจโครงการโฟล์วเฮ้าส์แบงคอก (Flow House Bangkok) ไลฟ์สไตล์กีฬาโต้คลื่นใจกลางกรุงเทพฯ ได้รับสินเชื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการ พร้อมเปิดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2555