Give us a call on +66 (89) 936 1775

Trainings

 • สัมมนา เตรียมแฟรนไชส์ โกอินเตอร์

  By admin on January 24, 2018
  0
  0
  TBS และ Gnosis จัดสัมมนาพิเศษ นักธุรกิจไทย เก็บเกี่ยว กลยุทธ์ การเตรียมตัวธุรกิจ โกอินเตอร์ จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่าง #PotatoCorner และแบรนด์แฟรนไชส์ในเอเชีย คลาสพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร International Franchise Management Certificate Program เรียน 6 ครั้ง พาดูงานแฟรนไชส์ที่ประเทศเกาหลีใต้
 • International Franchise Management Certificate Program

  By admin on December 13, 2017
  3
  0
  หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารแฟรนไชส์ในต่างประเทศ (International Franchise Managment Certificate Program) ออกแบบหลักสูตรโดยบริษัท จีโนซิส จำกัด Gnosis Company Limited และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ Thammasat Business School เริ่มรับสมัครแล้ว และเรียนในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ จนถึง 23 มีนาคม 2561 ดูงานแฟรนไชส์ที่เกาหลีใต้ International Franchise Seoul
 • หลักสูตร วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล

  By admin on January 22, 2017
  0
  0
  บริษัท จีโนซิส จำกัด “Gnosis” ขอขอบคุณ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด “Summit Capital” ที่ไว้ใจให้ Gnosis จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของทีมสินเชื่อ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้า กฎระเบียบ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมากระทบกับการทำงาน และเตรียมความพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในอนาคตของธุรกิจสินเชื่อ
 • สัมมนาเขียน แผนธุรกิจ อย่างไรให้ได้เงินทุน 19 ก.พ.59

  By admin on February 20, 2016
  0
  0
  แผนธุรกิจ ช่วยให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย และช่วยอธิบายเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการ และหรือ ขอเงินลงทุนเพิ่มทุนจากนักลงทุน ซึ่งได้อธิบายไว้ใน งานสัมมนา "เขียนให้ได้ เขียนให้โดน เขียนให้ผ่าน (กู้อย่างไรให้ได้เงิน)" นี้บรรยายโดย เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บริษัท จีโนซิส จำกัด ณ หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 19 ก.พ. 59 จัดโดย สสว.
 • การเงินธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร ที่ไม่ได้จบบัญชีการเงิน

  By admin on January 8, 2016
  0
  0
  บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้ออกแบบหลักสูตรนี้ครอบคลุม ความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการทางการเงิน และความรู้พื้นฐานทางบัญชี และลงลึกในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำงบการเงิน และ โดยผู้บริหาร ที่ไม่เคยอยู่ในสายการเงินจะได้เรียนเป็นระบบขั้นตอน ทั้งภาคทฤษฎี และทำแบบฝึกหัดประกอบระหว่างการเรียน
 • วิเคราะห์ร้านอาหารก่อนขยายสาขา

  By admin on May 18, 2015
  0
  0
  สถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร (Food Franchise Institute) เชิญคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด เป็นวิทยากรในหัวข้อ วิเคราะห์ร้านอาหาร (ก่อนขยายสาขา) ในหลักสูตร กลยุทธ์การขยายสาขาอย่างมืออาชีพ The Secreats to Successful Restaurant Chain รุ่นที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในระยะเวลา 8 วัน เรียนกับมืออาชีพธุรกิจร้านอาหาร ผู้มีประสบการณ์การขยายสาขาร้านอาหารจำนวนมาก หัวข้อ วิเคราะห์ร้านอาหาร (ก่อนขยายสาขา) ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานร้านต้นแบบ หรือร้านสาขาปัจจุบัน การวิเคราะห์การตลาดและทำเล การพิจารณาการลงทุน การประเมินเงินลงทุนกับผลตอบแทนในอนาคต เป็นต้น