Latest Past Events

IWG Open House on 25 Mar 2021

เปิดบ้าน IWG "ธุรกิจให้เช่าสำนักงาน" ยุคใหม่ เติบโตสวนกระแส พร้อมขยายแฟรนไชส์ ในแบรนด์ Regus , Spaces หรือ HQ จีโนซิส ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังโอกาสการเป็นแฟรนไชส์วันที่ 25 มีนาคม 2564

Free