ข้อได้เปรียบในการทำธุรกิจแฟรนไชส์


by gnosis_admin Post at 24/03/2012 in Thailand

21 พฤษภาคม 2555 – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เริ่มหลักสูตร “บ่มเพาะนักบริหารในธุรกิจแฟรนไชส์ รุ่นที่ 14” เพื่อพัฒนานักบริหารในธุรกิจแฟรนไชส์ ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาองค์กรของตนเองให้มีมาตรฐานมากขึ้น และได้เชิญ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทจีโนซิส จำกัด เป็นวิทยากรในเรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านแฟรนไชส์” เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ (ด้านแฟรนไชส์) และการบริหารการเงิน รวมทั้งเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกแล้วว่ามีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

คุณเศรษฐพงศ์ กำลังอธิบายความหมายของแฟรนไชส์

ดูวิดีโอคลิบบางส่วนของการบรรยาย 3 ชั่วโมง

มีความเห็น หรือข้อแนะนำ หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม
โปรดใส่ความคิดเห็นข้างล่างหรืออีเมล์มาที่ contact@gnosisadvisory.com

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ได้บรรยาย “ข้อได้เปรียบในการทำธุรกิจแฟรนไชส์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน “ความรู้พื้นฐานด้านแฟรนไชส์” โดยสรุปว่า ธุรกิจที่ใช้ระบบแฟรนไชส์ในการขยายธุรกิจนั้น

  1. จะลดต้นทุนในการขยายสาขาเอง นักลงทุนที่เป็นแฟรนไชส์ซี (ผู้ซื้อสิทธิ) ลงทุนเอง

  2. ไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานใหม่เมื่อขยายสาขาเอง การบริหารจัดการง่ายขึ้น แต่จำเป็นต้องมีทีมงานสนับสนุนการจัดการกับแฟรนไชส์

  3. ขยายไปสู่ตลาดได้กว้างขึ้น ลดระยะเวลาในการวิจัยตลาดในพื้นที่ใหม่ๆ และเข้าถึงพื้นที่ด้วยคนในพื้นที่จริงๆ

  4. ลดค่าใช้จ่ายในการตลาดบางส่วน เช่นเมื่อขยายได้มากกว่า 20 สาขา ตัวสาขาจะโฆษณาตราสินค้าหรือแบรนด์ไปในตัว

  5. มีรายได้ส่วนเพิ่มจากระบบธุรกิจแฟรนไชส์ เช่นรายได้ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ รายได้ค่ารอยัลตี้ รายได้จากการขายสินค้า เป็นต้น

  6. ได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ผ่านทางแฟรนไชส์ซี เพื่อพัฒนาการบริหาร สินค้า หรืองานบริการให้ลูกค้าและแฟรนไชส์ซีพึงพอใจ