เศรษฐพงศ์ ชวนสิงคโปร์ลงทุน แฟรนไชส์ ในไทย

แฟรนไชส์ ธุรกิจที่นักลงทุนสิงคโปร์ให้ความสนใจมาก และปรารถนาจะขยายธุรกิจ แฟรนไชส์ ในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่องการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย ในงาน Singapore-Thailand Business Forum ณ โรงแรม Marina Mandarin ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558  มีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ และผู้สนใจทั่วไปสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก การเสวนาครั้งนี้ดำเนินงานโดยผู้จัดงาน RetailEX FranchisEX ASEAN 2015 ได้แก่ Globe International Events Consultancy (GIEC) ประเทศสิงคโปร์ และ IMPACT Exhibition Management (ประเทศไทย) และได้รับการสนับสนุนจาก Franchising and Licensing Association (Singapore) และ Asiawide Franchise Consultants

นักธุรกิจสิงคโปร์สนใจลงทุนและขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย

คุณ เศรษฐพงศ์​ สรุปภาพรวมประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย

หัวข้อที่คุณ เศรษฐพงศ์ นำเสนอได้แก่

  • สถานการณ์และการเติบโตของธุรกิจ แฟรนไชส์ ไทย เฉลี่ยปีละ 15%  ซึ่งสัดส่วนเงินลงทุนของแฟรนไชส์จากต่างประเทศมีมากกว่าแฟรนไชส์ไทย แม้ว่าจำนวนธุรกิจ แฟรนไชส์ ไทยจะมากกว่า
  • ปัจจัยและสิ่งท้าทายในการพัฒนาธุรกิจ แฟรนไชส์ ไทย คือนักธุรกิจไทยไม่มองระยะยาว (มีวิสัยทัศน์สั้น) และไม่สร้างมาตรฐานให้เป็นสากล นอกจากนี้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรค่อนข้างน้อย และมีข้อจำกัดในการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการให้แข่งขันกับแบรนด์ต่างชาติ เป็นต้น เปิดโอกาสให้ แฟรนไชส์ จากต่างประเทศที่มีมาตรฐานและมีแบรนด์เป็นที่รู้จักทั่วไปสามารถดำเนินธุรกิจได้ อย่างไรก็ดีหาก แฟรนไชส์ ต่างประเทศไม่ปรับตัวเข้ากับกลุ่มลูกค้าคนไทย (Adaptability) เช่นไม่ปรับรสชาติของอาหาร รูปแบบการบริการที่ไม่เป็นมิตร การสื่อสารที่ยากจะเข้าถึง การไม่ดูแลแฟรนไชส์ซีอย่างทั่วถึง แฟรนไชส์ เหล่านั้นจะไม่ได้รับความนิยมและหายไป
  • ประเภทของธุรกิจ แฟรนไชส์ ในไทย อยู่ที่อาหารและเครื่องดื่ม 50% ของ แฟรนไชส์ ทั้งหมด ขณะที่จำนวนธุรกิจการศึกษากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • กลยุทธ์การบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อสร้าง แฟรนไชส์ ให้มีกำไร ได้แก่การสร้างความภักดีในตัวแบรนด์ (Brand Loyalty) การสร้างความสัมพันธ์ทั้งกับแฟรนไชส์ซีและลูกค้า (Relationship) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การพัฒนาระบบไอทีและฐานข้อมูล ใช้ Social Media การตรวจประเมินการทำงานเป็นประจำ (Quality Control) การเข้าถึงง่าย (Accessibility) และมีนวัตกรรม (Innovation)  และที่สำคัญคือต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคแบบไทยๆ (Localization) ซึ่งต้องลงรายละเอียดในการจัดกลุ่มลูกค้า (Segmentation) ให้ชัดเจน

นอกจากนี้ทีมผู้จัดงานได้เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านจากประเทศไทย และจากประเทศสิงคโปร์ มาแบ่งปันกลยุทธ์ และประสบการณ์การทำธุรกิจ แฟรนไชส์ ในประเทศไทยด้วย พูดคุยกันในหัวข้อ “Accessing Thailand and ASEAN Franchise Market”

ประเด็นที่นักธุรกิจสิงคโปร์ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจในประเทศไทยคือ การถือครองหุ้นในบริษัทไทยที่จำกัดชาวต่างประเทศไม่เกิน 49% ซึ่งคุณเศรษฐพงศ์ อธิบายเกี่ยวกับการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจของชาวต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ดี นักธุรกิจสิงคโปร์เห็นด้วยว่าการมีหุ้นส่วนธุรกิจ (Business Partner) และการสร้าง Connection เป็นเรื่องสำคัญในประเทศไทย การให้คนไทยถือหุ้นมากกว่า 50% จึงเป็นปัจจัยที่เห็นสมควรที่จะทำให้ธุรกิจสามารถขยายและเติบโตได้เร็วในประเทศไทย

Panel Discussion: “Accessing Thailand and ASEAN Franchise Market”
(From Left to Right)
Ms.Donna Lee, Chairman, Franchising and Licensing Association (Singapore)
Mr.Sethaphong Phadungpisuth, Managing Director, Gnosis Company Limited
Mr. Albert Kong, CEO, Asiawide Franchise Consultants
Mr. Khoo Teck Kim, VF Franchise Consulting
Mr. Dickson Low, CEO, Revenue Valley

Ms. Rosalind Ng, Managing Director, Globe International Events Consultancy (GIEC), gives the gift to Sethaphong for being a guest speaker in the Singapore-Thailand Business Forum 2015

From Left to Right: Mr.Sethaphong Phadungpisuth, Gnosis Company Limited, Mr. Albert Kong, CEO, Asiawide Franchise Consultants
Mr. Khoo Teck Kim, VF Franchise Consulting, Ms. Rosalind Ng, Managing Director, Globe International Events Consultancy (GIEC), Ms.Donna Lee, Chairman, Franchising and Licensing Association (Singapore), Ms. Pamm Foo, Project Director, GIEC, and
Mr. Dickson Low, CEO, Revenue Valley

[elfsight_social_share_buttons id="1"]

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
Franchise Territory

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
คำถาม ก่อนขยายแฟรนไชส์

คำถามที่ต้องตอบ ก่อนขยายระบบแฟรนไชส์

ธุรกิจจะขยายแฟรนไชส์ ต้องดูความพร้อมก่อนเพื่อสามารถสนับสนุนการทำงานของแฟรนไชส์ซี ให้สามารถทำธุรกิจได้ตามมาตรฐานและเติบโตได้ตามคาดหวัง ดังนั้น จงตอบคำถามเหล่านี้ ก่อนขยายแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส บริษัทที่ปรึกษา ทางธุรกิจ ทั้งวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis