เริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างไรให้สำเร็จ (บรรยายพิเศษ)

วันอาทิตย์, มีนาคม 3rd, 2013

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดงานบรรยายพิเศษเรื่อง “Smart Start Up Your Business Working Life” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเชิญคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัย และได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) รวมทั้งเคล็ดลับการเริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

จุดประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อจุดประกายความตั้งใจ และแนวคิดการเริ่มต้นชีวิตการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ นอกจากนี้ทีมฝ่ายจัดหาบุคลากร ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ได้มารับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในธนาคารหลายตำแหน่ง

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสนใจและรับฟังประสบการณ์ของผู้บรรยาย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่สี่ มาจากหลายคณะ เตรียมความพร้อมเริ่มต้นชีวิตการทำงาน

หนึ่งในเคล็ดลับการเริ่มต้นธุรกิจที่คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ แนะนำนักศึกษาคือ การตั้งเป้าหมายชีวิตการทำงานให้ตั้งไว้สูง และท้าทายความสามารถ และหา “ไอดอล” หรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในงานที่เราต้องการเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา และปรับมาใช้กับตัวเอง

“ตั้งมาตรฐานให้สูงไว้ อย่าพอใจแค่พื้นๆ”

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ผู้บรรยายพิเศษ ถ่ายรูปร่วมกับทีมงานจากธนาคารกรุงเทพ

คุณเศรษฐพงศ์ เล่าให้ฟังว่า ความสำเร็จในชีวิตการทำงานทุกวันนี้ เริ่มต้นจากการทำงานในสถานประกอบการที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในการพัฒนาตนเอง ความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งแข่งขันกันทำงานให้ได้ผลงาน ล้วนแล้วสร้างให้เรามีอาวุธติดตัวเพื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในอนาคตได้  “ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณเศรษฐพงศ์ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจช่วยเหลือธุรกิจหลากหลายให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจได้”

ขอขอบคุณคุณนพเกล้า กิจปานนท์ Vice President ผู้จัดการภาค สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง และคุณปตุพร บาลเย็น Assisitant Vice President Recruitment and Selection ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จัดงานบรรยายพิเศษในครั้งนี้

ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างผู้บรรยายจากบริษัท จีโนซิส จำกัด และธนาคารกรุงเทพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม