International Franchise Consulting

ปรึกษาฟรี การขยายแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ

13 September 2561

International Franchise Consulting รับคำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์ พร้อมช่องทางพบนักลงทุนจากต่างประเทศ แบบตัวต่อตัว กับ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซีส จำกัด วันที่ 15 กันยายน 2561

หลักสูตร วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล

6 April 2561

บริษัท จีโนซิส จำกัด “Gnosis” ขอขอบคุณ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด “Summit Capital” ที่ไว้ใจให้ Gnosis จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของทีมสินเชื่อ

11 ขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน

20 March 2553

ส่วนใหญ่ผู้จัดการจะเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายในสำนักงานคือค่าใช้จ่ายคงที่ และไม่ค่อยให้ความสำคัญที่จะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลา ซึ่งเมื่อถึงเวลาจัดทำงบประมาณคิดเพียงจะตัดงบเหล่านีี้ แล้วไปเพิ่มให้กับส่วนงานอื่นๆ เช่นฝ่ายการตลาด เพราะเข้าใจว่าสร้างรายได้ให้กับกิจการมากกว่า แต่ในความเป็นจริงควรจะทำสอดคล้องกัน เพิ่มรายได้และบริหารค่าใช้จ่าย

Change Just One Degree Seminar รุ่นที่ 2 (29/10/09)

17 September 2552

หากคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องยาก และไม่สามารถทำได้ชั่วข้ามคืน ด้วยรูปแบบการสัมมนาเฉพาะของบริษัทฯ คุณจะพบว่าสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้เพียงองศาเดียวที่เปลี่ยน โดยใช้ความเป็นผู้นำที่อยู่ในตัวคุณเป็นปัจจัยสำคัญ