ทำไมต้องมีแผนธุรกิจ (Business Plan)

17/03/2018

ธุรกิจของคุณมีแผนธุรกิจหรือไม่ มั่นใจกับแผนธุรกิจที่มีแค่ไหน