ขยายงานด้านการประเมินมูลค่ากิจการไปที่ประเทศเวียดนาม


by gnosis_admin Post at 20/05/2561 in Thailand
file name

บริษัทฯ ขยายงานด้านการประเมินมูลค่ากิจการ (Business Valuation) ไปที่ประเทศเวียดนาม ร่วมงานกับ VietValues บริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยร่วมกับประเมินมูลค่ากิจการในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ที่มีโรงงานผลิตในเวียดนาม มีฝ่ายงานออกแบบในประเทศไทย และฝ่ายขายที่สิงคโปร์

Facebook Comments