ขยายงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และออกงานแสดงธุรกิจในประเทศเมียนม่า


by gnosis_admin Post at 20/05/2018 in Thailand
file name

ขยายงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และออกงานแสดงธุรกิจในประเทศเมียนม่า งาน Myanmar International Franchise and SME expo และในประเทศไทย งาน FranchisEX Asean 2015 และงาน TFBO (Thailand Franchise and Business Opportunities ตั้งแต่ปีค.ศ. 2016-2017