เข้าร่วมงานแฟรนไชส์ในต่างประเทศอีกหลายงาน


by gnosis_admin Post at 20/05/2561 in Thailand
file name

เข้าร่วมงานแฟรนไชส์ในต่างประเทศอีกหลายงาน โดยได้เชื่อมโยงเครือข่ายของธุรกิจ พานักธุรกิจไทยไปจับคู่ธุรกิจ ในประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศจีน (ฮ่องกง และ ไต้หวัน) และได้เป็นพันธมิตรธุรกิจกับ Asiawide Franchise Consultants บริษัทที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อการเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่หลากหลายแบรนด์มากขึ้น

Facebook Comments