เป็นพันธมิตรธุรกิจกับ บริษัท VF Franchise Consulting จำกัด


by gnosis_admin Post at 20/05/2561 in Thailand
file name

เป็นพันธมิตรธุรกิจกับ บริษัท VF Franchise Consulting จำกัด ผู้ได้สิทธิตัวแทนขายแฟรนไชส์ต่างประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับสิทธิดูแลงานการจับคู่ธุรกิจในประเทศไทย โดยมีแบรนด์แฟรนไชส์ในการดูแลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน ไต้หวัน และฮ่องกง เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในแบรนด์ที่ได้จับคู่สำเร็จในประเทศไทยคือ Texas Chicken โดยมีแฟรนไชส์ซีคือ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) และสามารถขยายสาขาได้ตั้งแต่ปี 2559

Facebook Comments