จัดสัมมนา IFMCP


by gnosis_admin Post at 20/05/2018 in Thailand
file name

จัดสัมมนา International Franchise Management Certificate Program ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business School) รุ่นที่ 1 และมีการดูงานแฟรนไชส์ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (International Franchise Seoul 2018)