ร่วมงานกับ RSM Advisory Thailand


by gnosis_admin Post at 20/05/2561 in Thailand
file name

ร่วมงานกับ RSM Advisory Thailand บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ด้านงานบัญชี ตรวจสอบบัญชี และกฎหมาย โดย บริษัท จีโนซิส จำกัด ให้บริการด้านการประเมินมูลค่ากิจการ (Valuation) ในมาตรฐานสากล (International Standard) กับลูกค้าของ RSM Advisory Thailand ประเมินมูลค่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

Facebook Comments