ให้บริการจัดอบรมสัมมนาทั้งเฉพาะภายในองค์กร


by gnosis_admin Post at 20/05/2561 in Thailand
file name

บริษัทฯ เริ่มให้บริการจัดอบรมสัมมนาทั้งเฉพาะภายในองค์กร (In-House Trainings) และจัดงานสัมมนาปฏิบัติการให้กับบุคคลทั่วไป (Public Trainings and Workshops) ในหัวข้อที่เกี่ยวกับงานให้คำปรึกษาของบริษัท ได้แก่ การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารการเงินธุรกิจ การสร้างโมเดลทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์สินเชื่อ การเงินสำหรับผู้ไม่มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ ทักษะการให้บริการลูกค้า และ ภาวะผู้นำ เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้สิทธิการสอน Quantum Leadership จากสถาบัน CROI สหรัฐอเมริกา

Facebook Comments