ไทย

Eng

All enterprises must understand their own business value and can share the values to others such as your employees, stakeholders, customers, financial institutes, or potential investors.  They can also be view as business plan or prospectus.

Gnosis has gathered the 12 frequent asked questions for business owners or management about their business.  We also asked them before consulting.

1.Which industry your business is in?
2. what is your mission? What is/are your goal(s)? what is your core value? What do keep your customers with you?
3. What do your customers talk about you? What would your customers refer your business to others?
4. who are your target customers?
5. Please explain your target groups’ thoughts, attitudes, appearances, actions, and life style. Also, explain how your target groups make decision to buy your services/products.
6. What do your target groups expect from your products/services? What or how your services/products create value or benefit them?
7. What are your business core values or what are your special/unique/competitive business skills/expertise that fulfill your target groups’ demands?
8. Who are your direct competitors? Who are your indirect competitors?
9. Why did your target groups use or buy products/services from your competitors? What are the different benefits?
10. Which products/service did make the highest profit and which ones did make the lowest profit?
11. What is your business specialty? What do your business do stand out?
12. What would you do to change/improve/create your business? (Team work, operation, cash management etc.)

You as the business owners or leaders must answer these questions with confident. If you don’t know the answers right now, it is time to find them out for your own sake.

จับคู่ธุรกิจ แฟรนไชส์ไต้หวัน

20 แบรนด์ แฟรนไชส์ไต้หวัน ในงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์

สมาคมแฟรนไชส์ไต้หวัน และ จีโนซิส ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทย และนักลงทุนไทย ร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์ แฟรนไชส์ไต้หวันพร้อมขยายในประเทศไทย กว่า 20 แบรนด์ รวมธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม ชานมไข่มุก ขนมหวาน เบเกอรี่ ค้าปลีก และอุปกรณ์เปิดร้านชา เชิญลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พ.ย. 2564 นี้ เพื่อนัดเวลาประชุมในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้

อ่านต่อ »
Advantech StoreVue Inspection

StoreVue Inspection

Optimized Store Inspections with Digitalized Audits. Advantech’s StoreVue Inspection is an inspection management software to track performance and ensure compliance with regulatory standards.

อ่านต่อ »
เปิดบ้าน แฟรนไชส์น่าลงทุน IWG

เปิดบ้าน แฟรนไชส์น่าลงทุน IWG ผู้นำสำนักงานสำเร็จรูปให้เช่า

เปิดบ้าน แฟรนไชส์น่าลงทุน IWG สำนักงานสำเร็จรูปให้เช่า ได้แก่ รีจัส (Regus) สเปซ (Spaces) และ เอชคิว (HQ)ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และฟังเทรนด์แฟรนไชส์ และโอกาสธุรกิจปี 2564 โดย เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์

อ่านต่อ »
จีโนซิส บริษัทที่ปรึกษา ทางธุรกิจ ทั้งวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis