WE CONNECT
OPPORTUNITIES

Gnosis Company Limited was established in 2004
by the partners who have strong experiences in the banking and
finance industry and international advisory firms.

Area Of Expertise

Strategic Planning

จีโนซิส ให้คำปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น หรือ ธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการ จัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อธนาคารหรือนำเสนอนักลงทุนเพื่อร่วมลงทุน

Financial Modelling

จีโนซิสเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินธุรกิจ ถอดรหัสสุขภาพทางการเงิน โดยสร้างโมเดลทางการเงินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ด้วยการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ โมเดลทางการเงินจึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการดำเนินงานอย่างมีทิศทาง ประเมินสถานการณ์ก่อนดำเนินธุรกิจจริง

Valuation

จีโนซิสจัดทำรายงานประเมินมูลค่าธุรกิจ ให้กับกิจการที่ต้องการซื้อขายหุ้นธุรกิจบางส่วน หรือการซื้อขายกิจการทั้งหมด การควบรวมกิจการ (Merger and Acqusition) เราใช้หลักการประเมินมูลค่าตามหลักสากลเพื่อได้มูลค่ายุติธรรม (Fair Value)

Franchising

จีโนซิส ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ (Franchise Development) ตั้งแต่การประเมินความพร้อมธุรกิจก่อนจะขยายแฟรนไชส์ จัดทำแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ กำหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ งบลงทุนแฟรนไชส์ซี และงบการพัฒนาระบบแฟรนไชส์สำหรับแฟรนไชส์ซอร์ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ข้อเสนอการจัดทำสัญญาแฟรนไชส์ การรักษาคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ การขายแฟรนไชส์ และการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี นอกจากนี้ จีโนซิส รับเป็นตัวแทนขายแฟรนไชส์ในประเทศไทยและต่างประเทศ (Franchise Brokerage Service)

Business Matching

จีโนซิสและพันธมิตรธุรกิจร่วมกันจัดงานจับคู่ธุรกิจเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้พบกับ แบรนด์แฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ (Franchises For Sale) และจีโนซิสสามารถเชื่อมโยงโอกาสธุรกิจให้กิจการไทยได้ออกงานแสดงธุรกิจ และงานจับคู่ธุรกิจในต่างประเทศ (Business Exhibitions) เช่นไต้หวัน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย เป็นต้น

Corporate Trainings

จีโนซิสมีหลักสูตรอบรมสัมมนา ออกแบบเฉพาะสำหรับภายในกิจการ (In-House Trainings) และงานอบรมสาธารณะ (Public trainings) ได้แก่ การจัดทำแผนธุรกิจ การอ่านงบการเงิน การวิเคราะห์สินเชื่อ การเงินสำหรับผู้บริหาร การเงินสำหรับร้านอาหาร การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ และ ภาวะผู้นำ เป็นต้น

OUR ADVISORY SERVICES

Corporate Finance Advisory

ให้คำปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

Corporate Recovery Advisory

บริการให้คําปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างทางการเงิน

Transaction Advisory Service

บริการให้คําปรึกษาด้านธุรกรรม

Business Advisory

บริการให้คําปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ

Gnosis Company Limited

Starting to provide advisory for sustainable wealth in business, the company has su5ccessfully grown up to expand its working scope and scale to international network and provide full service for corporate finance, franchising, business valuation and business plans.

Our regional network understands local context and cultural environment. The ability to link Asia Pacific Regions extends our client’s value-based business strategy.

With highly connected team of professionals in specific to client industries will identify our client’s immediate actions with a sustainable competitiveness. Our team can work closely with clients in planning, developing and implementing a jointly agreed solution.

Sethaphong Phadungpisuth

Gnosis Company Limited

Your success starts here.

ข่าวประชาสัมพันธ์ และผลงานของ Gnosis

เจ้าของสิทธิ แฟรนไชส์หม้อร้อนแกะน้อย ในประเทศไทย

Become a Little Sheep Hotpot Franchisee in Thailand

เชิญร่วมงานจับคู่ธุรกิจกับแบรนด์แฟรนไชส์ Little Sheep Hot Pot จากประเทศจีน มีสาขาแล้วกว่า 300 สาขา ในเมืองใหญ่ 130 เมืองทั่วโลก
พร้อมแล้วจะขยายสาขาในประเทศไทย ติดต่อจองเวลานัดคุยกับผู้บริหารแบรนด์จากประเทศจีน วันที่ 25 พ.ค. 2562 ได้ที่ บริษัท จีโนซิส จำกัด (ตัวแทนในประเทศไทย) เบอร์โทร 089 936 1775

Read More
Business Trip to study the Europe Franchise market

Mission trip to Franchise Expo Paris

The mission trip to explore the Franchise market in Europe, specially in France. Gnosis Company Limited, the partner with Asiawide Franchise Consultants Pte, invites you to join the business trip to the Franchise Expo Paris on March 16-22, 2019

Read More
งานแฟรนไชส์ และการเจรจาธุรกิจ กรุงโซล เกาหลีใต้

ชวนออกบูธและเจรจาธุรกิจในงานแฟรนไชส์เกาหลีใต้

ตลาดเกาหลีรอธุรกิจจากประเทศไทย จีโนซิส ขอเชิญชวนออกบูธและจับคู่ธุรกิจในงานแฟรนไชส์ที่ใหญ่ในเกาหลี International Franchise Seoul 2019 กรุงโซล ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2562 รีบติดต่อเข้ามาเพื่อจองบูธ หรือเข้าร่วม VIP Buyer Program จะได้สิทธิพิเศษก่อนใคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0899361775

Read More

International Franchise Business Matching

แบรนด์แฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จากไต้หวัน 5 แบรนด์ดัง และจากอินเดีย 1 แบรนด์ มาพบกับนักลงทุนไทย เพื่อขยายธุรกิจในประเทศไทย วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ทุกแบรนด์จะมานำเสนอรูปแบบธุรกิจ สาธิตการทำอาหาร และการเจรจาธุรกิจแบบตัวต่อตัว ติดต่อจองเวลานัดคุยเจรจาได้แล้ว เวลามีจำกัด

Read More
International Franchise Consulting

ปรึกษาฟรี การขยายแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ

International Franchise Consulting รับคำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์ พร้อมช่องทางพบนักลงทุนจากต่างประเทศ แบบตัวต่อตัว กับ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซีส จำกัด วันที่ 15 กันยายน 2561

Read More

Knowledge Articles

บทความจากความรู้และประสบการณ์การทำงานจริงของที่ปรึกษาจีโนซิส

แฟรนไชส์ต่างประเทศ

การลงทุนใน แฟรนไชส์ต่างประเทศ ดีอย่างไร

แฟรนไชส์ต่างประเทศมีความได้เปรียบในเรื่องรูปแบบธุรกิจและแบรนด์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ระบบการทำงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ มีระบบฝึกอบรมและสนับสนุนตลอดเวลา เพราะต้องทำงานช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีข้ามชาติและต่างเวลาได้ รวมทั้งมีแผนกลยุทธ์การตลาดยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเทศ

Read More

กระบวนการควบคุม ต้นทุนอาหาร ป้องกันการรั่วไหลในร้านอาหาร

กระบวนการสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลในร้านอาหาร คือ การควบคุม ต้นทุนอาหาร
ถ้าร้านอาหารสามารถประมาณการยอดขายได้
ว่าจะมีจำนวนลูกค้าเข้าร้านในแต่ละวัน
ก็จะสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ตรงกับความต้องการได้

Read More

ความสำคัญของ บริหารการเงินธุรกิจ

เมื่อไรที่กล่าวถึง บริหารการเงินธุรกิจ ส่วนมากจะนึกถึงเรื่องการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งดูเหมือนจะทำตามหน้าที่ของนิติบุคคลควรทำ คือส่งรายงานทางการเงินให้กับหน่วยงานรัฐบาล จนมองข้ามความสำคัญของการบริหารการเงินที่แท้จริง

Read More

บริหารเงินสดของธุรกิจ ไม่ให้ติดลบ

กระแสเงินสด” เปรียบเสมือน กระแสเลือดที่หล่อเลี้ยงธุรกิจให้ดำเนินและเติบโตได้ ซึ่งมีการไหลเวียนเข้าออกตลอดการดำเนินธุรกิจ การขาดเงินหรือมีกระแสเงินสดติดลบผิดเวลา จะมีผลให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบมาขาย ไม่สามารถชำระค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่า หรือค่าสาธารณูปโภคให้ธุรกิจดำเนินได้ปกติ หรือจะต้องทุบกระปุกออมสินมาใช้

Read More

นำเสนอแนวคิดธุรกิจอย่างไรให้ได้เงินทุนสนับสนุน

ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ (Start-up) หรือกำลังจะขยายกิจการ แม้จะมีรูปแบบธุรกิจที่น่าสนใจ (Business Model) แต่มักประสบปัญหาไม่สามารถหาเงินทุนจากนักลงทุนหรือสถาบันการเงินมาสนับสนุนโครงการได้

Read More

4 ปัจจัยสำคัญเขียนแผนธุรกิจให้น่าสนใจ

เดี๋ยวนี้พูดถึงแผนธุรกิจ คนส่วนใหญ่รู้จักกันมากขึ้นแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าจะเขียนแผนกันอย่างประสบความสำเร็จกันได้ทุกคน ขึ้นอยู่กับความทุ่มเท เวลา และความตั้งใจ บางคนจะหาตัวอย่างแผนธุรกิจของคนอื่นมาปรับใช้

Read More