WE CONNECT
OPPORTUNITIES

Gnosis Company Limited was established in 2004
by the partners who have strong experiences in the banking and
finance industry and international advisory firms.

Area Of Expertise

Strategic Planning

จีโนซิส ให้คำปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น หรือ ธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการ จัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อธนาคารหรือนำเสนอนักลงทุนเพื่อร่วมลงทุน

Financial Modelling

จีโนซิสเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินธุรกิจ ถอดรหัสสุขภาพทางการเงิน โดยสร้างโมเดลทางการเงินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ด้วยการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ โมเดลทางการเงินจึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการดำเนินงานอย่างมีทิศทาง ประเมินสถานการณ์ก่อนดำเนินธุรกิจจริง

Valuation

จีโนซิสจัดทำรายงานประเมินมูลค่าธุรกิจ ให้กับกิจการที่ต้องการซื้อขายหุ้นธุรกิจบางส่วน หรือการซื้อขายกิจการทั้งหมด การควบรวมกิจการ (Merger and Acqusition) เราใช้หลักการประเมินมูลค่าตามหลักสากลเพื่อได้มูลค่ายุติธรรม (Fair Value)

Franchising

จีโนซิส ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ (Franchise Development) ตั้งแต่การประเมินความพร้อมธุรกิจก่อนจะขยายแฟรนไชส์ จัดทำแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ กำหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ งบลงทุนแฟรนไชส์ซี และงบการพัฒนาระบบแฟรนไชส์สำหรับแฟรนไชส์ซอร์ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ข้อเสนอการจัดทำสัญญาแฟรนไชส์ การรักษาคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ การขายแฟรนไชส์ และการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี นอกจากนี้ จีโนซิส รับเป็นตัวแทนขายแฟรนไชส์ในประเทศไทยและต่างประเทศ (Franchise Brokerage Service)

Business Matching

จีโนซิสและพันธมิตรธุรกิจร่วมกันจัดงานจับคู่ธุรกิจเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้พบกับ แบรนด์แฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ (Franchises For Sale) และจีโนซิสสามารถเชื่อมโยงโอกาสธุรกิจให้กิจการไทยได้ออกงานแสดงธุรกิจ และงานจับคู่ธุรกิจในต่างประเทศ (Business Exhibitions) เช่นไต้หวัน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย เป็นต้น

Corporate Trainings

จีโนซิสมีหลักสูตรอบรมสัมมนา ออกแบบเฉพาะสำหรับภายในกิจการ (In-House Trainings) และงานอบรมสาธารณะ (Public trainings) ได้แก่ การจัดทำแผนธุรกิจ การอ่านงบการเงิน การวิเคราะห์สินเชื่อ การเงินสำหรับผู้บริหาร การเงินสำหรับร้านอาหาร การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ และ ภาวะผู้นำ เป็นต้น

OUR ADVISORY SERVICES

Corporate Finance Advisory

ให้คำปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

Corporate Recovery Advisory

บริการให้คําปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างทางการเงิน

Transaction Advisory Service

บริการให้คําปรึกษาด้านธุรกรรม

Business Advisory

บริการให้คําปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ

Gnosis Company Limited

Starting to provide advisory for sustainable wealth in business, the company has su5ccessfully grown up to expand its working scope and scale to international network and provide full service for corporate finance, franchising, business valuation and business plans.

Our regional network understands local context and cultural environment. The ability to link Asia Pacific Regions extends our client’s value-based business strategy.

With highly connected team of professionals in specific to client industries will identify our client’s immediate actions with a sustainable competitiveness. Our team can work closely with clients in planning, developing and implementing a jointly agreed solution.

Sethaphong Phadungpisuth

Gnosis Company Limited

Your success starts here.

ข่าวประชาสัมพันธ์ และผลงานของ Gnosis

เวิร์คชอบ การพาธุรกิจเอาตัวรอด

The Business Survival Workshop by Gnosis

ธุรกิจรอดจากความล้มเหลว ได้อย่างไร the Business Survival Workshop นี้ช่วยให้ทีมงานและผู้นำธุรกิจ ร่วมกันทำงานหากลยุทธ์และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
จีโนซิส ขอบคุณ ธนาคารออมสิน ให้ทีมงานจัดเวิร์คชอบนี้ในโครงการ GSB SMEs Start up ในวันที่ 7 มีนาคม 63

Read More
เจ้าของสิทธิ แฟรนไชส์หม้อร้อนแกะน้อย ในประเทศไทย

Become a Little Sheep Hotpot Franchisee in Thailand

เชิญร่วมงานจับคู่ธุรกิจกับแบรนด์แฟรนไชส์ Little Sheep Hot Pot จากประเทศจีน มีสาขาแล้วกว่า 300 สาขา ในเมืองใหญ่ 130 เมืองทั่วโลก
พร้อมแล้วจะขยายสาขาในประเทศไทย ติดต่อจองเวลานัดคุยกับผู้บริหารแบรนด์จากประเทศจีน วันที่ 25 พ.ค. 2562 ได้ที่ บริษัท จีโนซิส จำกัด (ตัวแทนในประเทศไทย) เบอร์โทร 089 936 1775

Read More
Business Trip to study the Europe Franchise market

Mission trip to Franchise Expo Paris

The mission trip to explore the Franchise market in Europe, specially in France. Gnosis Company Limited, the partner with Asiawide Franchise Consultants Pte, invites you to join the business trip to the Franchise Expo Paris on March 16-22, 2019

Read More
งานแฟรนไชส์ และการเจรจาธุรกิจ กรุงโซล เกาหลีใต้

ชวนออกบูธและเจรจาธุรกิจในงานแฟรนไชส์เกาหลีใต้

ตลาดเกาหลีรอธุรกิจจากประเทศไทย จีโนซิส ขอเชิญชวนออกบูธและจับคู่ธุรกิจในงานแฟรนไชส์ที่ใหญ่ในเกาหลี International Franchise Seoul 2019 กรุงโซล ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2562 รีบติดต่อเข้ามาเพื่อจองบูธ หรือเข้าร่วม VIP Buyer Program จะได้สิทธิพิเศษก่อนใคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0899361775

Read More

International Franchise Business Matching

แบรนด์แฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จากไต้หวัน 5 แบรนด์ดัง และจากอินเดีย 1 แบรนด์ มาพบกับนักลงทุนไทย เพื่อขยายธุรกิจในประเทศไทย วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ทุกแบรนด์จะมานำเสนอรูปแบบธุรกิจ สาธิตการทำอาหาร และการเจรจาธุรกิจแบบตัวต่อตัว ติดต่อจองเวลานัดคุยเจรจาได้แล้ว เวลามีจำกัด

Read More

Knowledge Articles

บทความจากความรู้และประสบการณ์การทำงานจริงของที่ปรึกษาจีโนซิส

Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

Read More
คำถาม ก่อนขยายแฟรนไชส์

คำถามที่ต้องตอบ ก่อนขยายแฟรนไชส์

ธุรกิจจะขยายแฟรนไชส์ ต้องดูความพร้อมก่อนเพื่อสามารถสนับสนุนการทำงานของแฟรนไชส์ซี ให้สามารถทำธุรกิจได้ตามมาตรฐานและเติบโตได้ตามคาดหวัง ดังนั้น จงตอบคำถามเหล่านี้ ก่อนขยายแฟรนไชส์

Read More

กลยุทธ์การเลือกงานแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไตรมาสแรกปี 2020

หนึ่งกลยุทธ์การสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศเป้าหมายคือ การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งแต่ละไตรมาส งานแฟรนไชส์ต่างประเทศจะจัดกันหลายประเทศ เช่น ในไตรมาสแรก จะมีงานแฟรนไชส์ ที่ไต้หวัน พม่า และเกาหลี เป็นต้น ธุรกิจจะต้องมีกลยุทธ์ในการเลือกให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ

Read More

VDO กิจกรรมการคิดนอกกรอบ

ส่วนหนึ่งของสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร หลักสูตรภาวะผู้นำ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้นำ

Read More