ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

จีโนซีสช่วยแปลงไอเดียธุรกิจของคุณเป็นแผนกลยุทธ์พร้อมปฏิบัติการ และมีแผนการเงิน เพื่อนำเสนอกับแหล่งเงินทุน

            เพราะทีมที่ปรึกษาของจีโนซิสจะทำงานเหมือนเข็มทิศชี้นำทางให้ธุรกิจพัฒนาจากไอเดียธุรกิจสู่รูปแบบธุรกิจ ออกแบบคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าเป้าหมาย ตอบโจทย์ปัญหา โดยในการปรึกษาแผนธุรกิจ ทางจีโนซิส มีการให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่
กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงานในอุตสาหกรรมนั้น
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคและจุดแข็งจุดอ่อนของผู้ประกอบการ แนะนำกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน หรือกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
พัฒนาแผนปฏิบัติการ เช่นแผนการตลาด แผนการบริหาร แผนการผลิตหรือบริการ และ แผนการเงิน
กำหนดตัวชี้วัด
แผนป้องกันความเสี่ยง รวมถึงแผนทางออกของธุรกิจ

ทั้งนี้ จีโนซิส จะพัฒนาแผนธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ได้แก่

(1) เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน
(2) เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนงานปัจจุบัน
(3) เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือ
(4) เพื่อการระดมทุนจากนักลงทุน ซึ่ง จีโนซิส จะช่วยแนะนำแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และนำเสนอแผนธุรกิจและเจรจาให้ได้ดีลที่ดีที่สุด

bg3.jpg

ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

จีโนซีสช่วยแปลงไอเดียธุรกิจของคุณเป็นแผนกลยุทธ์พร้อมปฏิบัติการ และมีแผนการเงิน เพื่อนำเสนอกับแหล่งเงินทุน

bg5.jpg

ที่ปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

จีโนซีสให้คำแนะนำการบริหารการเงินธุรกิจ สร้างงบประมาณ ประเมินแผนการลงทุน วิเคราะห์งบการเงินและเพิ่มมูลค่าธุรกิจ

bg3.jpg

ที่ปรึกษาประเมินมูลค่ากิจการ

จีโนซีสจัดทำรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ หรือมูลค่าหุ้น ด้วยหลักการประเมินมูลค่ายุติธรรม ตามวิธีสากลนิยม

bg4.jpg

ที่ปรึกษาระบบแฟรนไชส์

จีโนซีสช่วยออกแบบแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ โครงสร้างการลงทุน ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติงานตลอดจนแผนการขายแฟรนไชส์ เพื่อธุรกิจขยายสาขาอย่างมีมาตรฐาน

bg5.jpg

บริการจับคู่ธุรกิจ

จีโนซีสคือมืออาชีพด้านการจัดงานจับคู่ธุรกิจ ด้วยฐานข้อมูลใหญ่ทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายธุรกิจ และมีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันปิดดีลสำเร็จมากมาย

Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »

การบริหารจัดการที่ดีต้องพร้อม”เปิดใจ”

ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถที่องค์กรจะสร้างสรรค์แรงขับเคลื่อน และทำให้แรงขับเคลื่อนนั้นคงอยู่ในองค์กรด้วยการเปิดใจให้กว้างและการตอบสนอง (feedback)

อ่านต่อ »

11 ขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน

การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การทำงาน ต้องบริหารจัดการสอดคล้องกันระหว่าง การสร้างรายได้ใหม่ การบริหารค่าใช้จ่าย การจัดอบรม การสร้างบรรยากาศในการทำงาน ฯลฯ

อ่านต่อ »

12 คำถามที่ผู้บริหารธุรกิจหรือเจ้าของต้องตอบ

การบริหารหรือการดำเนินธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ เถ้าแก่ เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารธุรกิจในองค์กรนั้นจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจอย่างถ่องแท้ และสามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดความเข้าใจนั้นให้กับผู้อื่นได้ เช่นพนักงานในบริษัท ผู้ร่วมลงทุน (ผู้ถือหุ้น) ลูกค้า ซัพพลายเออร์ (ผู้ขายวัตถุดิบ) สถาบันการเงิน นักลงทุน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจของคุณ  โดยทั่วไปจะออกมาเป็นรูปแบบของแผนธุรกิจ หรือหนังสือชี้ชวน

อ่านต่อ »
แก้วตา สร้างแรงจูงใจด้วย Stroke

สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองและคนอื่นด้วย Positive Stroke

VDO การใช้ Stroke เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองและผู้อื่น Stroke คือท่าทีรวมถึงเจตคติที่สร้างความรู้สึกที่มีผลกระทบกับตัวเองและคนรอบข้าง คุณแก้วตาเสนอให้ทุกคนสร้าง Stroke ที่เป็นบวกเริ่มต้นจากตัวเองสะท้อนให้กับคนอื่นๆ ด้วย

อ่านต่อ »