ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

จีโนซีสช่วยแปลงไอเดียธุรกิจของคุณเป็นแผนกลยุทธ์พร้อมปฏิบัติการ และมีแผนการเงิน เพื่อนำเสนอกับแหล่งเงินทุน

ทีมที่ปรึกษาของ จีโนซิส จะทำงานเหมือนเข็มทิศชี้นำทางให้ธุรกิจพัฒนาจากไอเดียธุรกิจสู่รูปแบบธุรกิจ ออกแบบคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าเป้าหมาย ตอบโจทย์ปัญหา โดยในการปรึกษาแผนธุรกิจ ทางจีโนซิส มีการให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่

  • กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของกิจการให้ชัดเจน และท้าทาย 
  • วิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงานในอุตสาหกรรมนั้น (ใช้เครื่องมือ Competitive Profile Matrix เปรียบเทียบปัจจัยการแข่งขันกับคู่แข่ง) 
  • วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของผู้ประกอบการ แล้วจัดทำ Internal-External Factor Evaluation Matrix เพื่อค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับกิจการ
  • แนะนำกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น กลยุทธ์ในการเติบโต กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน หรือกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
  • พัฒนาแผนปฏิบัติการ เช่นแผนการตลาด แผนการบริหาร แผนการผลิตหรือบริการ และ แผนการเงิน
    กำหนดตัวชี้วัด ติดตามผลงาน
  • แผนป้องกันความเสี่ยง รวมถึงแผนทางออกของธุรกิจ

ทั้งนี้ จีโนซิส จะพัฒนาแผนธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ได้แก่

(1) เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน
(2) เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนงานปัจจุบัน
(3) เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือ
(4) เพื่อการระดมทุนจากนักลงทุน ซึ่ง จีโนซิส จะช่วยแนะนำแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และนำเสนอแผนธุรกิจและเจรจาให้ได้ดีลที่ดีที่สุด

Strategic Planning Workshop สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์เพื่อการเติบโต โดย จีโนซิส

Discover the Power of Strategic Planning

Gnosis Company Limited proudly highlights the success of its Strategic Planning workshop, showcasing our commitment to fostering business growth and strategic excellence. Through a collaborative and transformative journey, we offer tailored strategies, utilizing advanced analytical tools like the IFE, EFE, and CPM matrices, leading to actionable insights and detailed action plans. Our services are designed to align your company’s vision, mission, and goals towards achieving tangible success. Explore our advisory and training services to embark on your journey toward strategic achievement.

Read More »
bg3-1

ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

จีโนซีสช่วยแปลงไอเดียธุรกิจของคุณเป็นแผนกลยุทธ์พร้อมปฏิบัติการ และมีแผนการเงิน เพื่อนำเสนอกับแหล่งเงินทุน

Business Background gnosis advisory

ที่ปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

จีโนซีสให้คำแนะนำการบริหารการเงินธุรกิจ สร้างงบประมาณ ประเมินแผนการลงทุน วิเคราะห์งบการเงินและเพิ่มมูลค่าธุรกิจ

business_saminar_gnosis3

ที่ปรึกษาประเมินมูลค่ากิจการ

จีโนซีสจัดทำรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ หรือมูลค่าหุ้น ด้วยหลักการประเมินมูลค่ายุติธรรม ตามวิธีสากลนิยม

Business Background gnosis advisory 4

ที่ปรึกษาแฟรนไชส์

จีโนซีสช่วยออกแบบแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ โครงสร้างการลงทุน ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติงานตลอดจนแผนการขายแฟรนไชส์ เพื่อธุรกิจขยายสาขาอย่างมีมาตรฐาน

business_saminar_gnosis4

บริการจับคู่ธุรกิจ

จีโนซีสคือมืออาชีพด้านการจัดงานจับคู่ธุรกิจ ด้วยฐานข้อมูลใหญ่ทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายธุรกิจ และมีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันปิดดีลสำเร็จมากมาย

12 คำถามที่ผู้บริหารธุรกิจหรือเจ้าของต้องตอบ

การบริหารหรือการดำเนินธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ เถ้าแก่ เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารธุรกิจในองค์กรนั้นจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจอย่างถ่องแท้ และสามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดความเข้าใจนั้นให้กับผู้อื่นได้ เช่นพนักงานในบริษัท ผู้ร่วมลงทุน (ผู้ถือหุ้น) ลูกค้า ซัพพลายเออร์ (ผู้ขายวัตถุดิบ) สถาบันการเงิน นักลงทุน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจของคุณ  โดยทั่วไปจะออกมาเป็นรูปแบบของแผนธุรกิจ หรือหนังสือชี้ชวน

อ่านต่อ »
FA_GNOSIS_News_Banner08

จัดทำงบประมาณ (Budget) ให้มีประสิทธิภาพ ต้องคำนึงเรื่องอะไร?

การจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท ไม่เพียงแค่ฝ่ายบัญชีการเงินจะตื่นตระหนกแล้ว ทุกฝ่ายหรือทุกแผนกควรมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน จะว่าไปแล้วการทำงบประมาณหรือ Budget ก็เหมือนกับกับการคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าบริษัทจะเติบโตหรือขยับตัวไปทิศทางไหน สอดคล้องกับแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัทอย่างไร ทั้งๆ ที่พนักงานทุกคนลงมือลงแรงลงความคิดในการทำงานเป็นชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น แต่พอให้ทำงบประมาณในปีหน้า ถึงกับเครียดกันเป็นแถบ

อ่านต่อ »

กระบวนการตรวจมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย

กระบวนการตรวจ มาตรฐาน แฟรนไชส์ จะช่วยยกระดับการทำงานของแฟรนไชส์ซอร์ และดูแลแฟรนไชส์ซีสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย ด้วยหลักการ Plan Do Check Act

อ่านต่อ »

5 ข้อแฟรนไชส์ซอร์ต้องมี แฟรนไชส์ซีควรได้

แฟรนไชส์ซอร์ จะต้องมี แผนธุรกิจ ระบบการสนับสนุน ระบบการตลาด ระบบเทคโนโลยี และเครือข่ายแฟรนไชส์ซี เพื่อสร้างกำลังทีมงานเข้มแข็ง ต้องมี แผนการอบรม ต่อเนื่อง

อ่านต่อ »