ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจเปรียบเสมือนแผนที่ของธุรกิจจากจุดเริ่มต้นสู่เป้าหมายที่ต้องการ
gnosis คือ ทีม ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ ทุกด้านให้คุณสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนการเงิน การวางแผนขยายกิจการ การเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ จีโนซิส สามารถช่วยคุณได้

            เพราะทีมที่ปรึกษาของจีโนซิสจะทำงานเหมือนเข็มทิศชี้นำทางให้ธุรกิจพัฒนาจากไอเดียธุรกิจสู่รูปแบบธุรกิจ ออกแบบคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าเป้าหมาย ตอบโจทย์ปัญหา โดยในการปรึกษาแผนธุรกิจ ทางจีโนซิส มีการให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่
กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงานในอุตสาหกรรมนั้น
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคและจุดแข็งจุดอ่อนของผู้ประกอบการ แนะนำกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน หรือกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
พัฒนาแผนปฏิบัติการ เช่นแผนการตลาด แผนการบริหาร แผนการผลิตหรือบริการ และ แผนการเงิน
กำหนดตัวชี้วัด
แผนป้องกันความเสี่ยง รวมถึงแผนทางออกของธุรกิจ

ทั้งนี้ จีโนซิส จะพัฒนาแผนธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ได้แก่

(1) เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน
(2) เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนงานปัจจุบัน
(3) เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือ
(4) เพื่อการระดมทุนจากนักลงทุน ซึ่ง จีโนซิส จะช่วยแนะนำแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และนำเสนอแผนธุรกิจและเจรจาให้ได้ดีลที่ดีที่สุด

bg3.jpg

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

แผนธุรกิจเปรียบเสมือนแผนที่ของธุรกิจจากจุดเริ่มต้นสู่เป้าหมายที่ต้องการ

bg5.jpg

ที่ปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

เรื่องของเงินๆ ทองๆ เป็นสิ่งจำเป็นมาก ที่ทุกธุรกิจต้องรู้ เพราะ กระแสเงินสด เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงให้ธุรกิจดำเนินได้ตามปกติ

bg3.jpg

ประเมินมูลค่ากิจการธุรกิจ

ทีมที่ปรึกษาของจีโนซิสจะประเมินมูลค่าธุรกิจหรือประเมินมูลค่าหุ้นตามหลักสากลนิยม

bg4.jpg

ที่ปรึกษาระบบแฟรนไชส์

แฟรนไชส์คือกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าช่วยให้กิจการสามารถขยายธุรกิจได้เร็ว โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนของตนเอง แต่ต้องมีระบบการบริหารและดูแลแฟรนไชส์ซีให้เติบโตตามสัญญา

bg5.jpg

จับคู่ธุรกิจ

การขยายธุรกิจ จะมีประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อคุณมีพันธมิตรการค้าที่ดีพร้อมนำพาธุรกิจไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้น และจะยิ่งง่ายขึ้นเมื่อคุณมีคอนเนคชั่นหรือมีคนนำพาคุณไปหาพันธมิตรธุรกิจเหล่านั้น

12 คำถามที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารต้องตอบ

การบริหารหรือการดำเนินธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ เถ้าแก่ เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารธุรกิจในองค์กรนั้นจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจอย่างถ่องแท้ และสามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดความเข้าใจนั้นให้กับผู้อื่นได้ เช่นพนักงานในบริษัท ผู้ร่วมลงทุน (ผู้ถือหุ้น) ลูกค้า ซัพพลายเออร์ (ผู้ขายวัตถุดิบ) สถาบันการเงิน นักลงทุน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจของคุณ  โดยทั่วไปจะออกมาเป็นรูปแบบของแผนธุรกิจ หรือหนังสือชี้ชวน

Read More »

งบประมาณเงินสด เครื่องมือสำคัญของธุรกิจ

การบริหารเงินสดในภาวะวิกฤติ โดยการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ SME ควรมีเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการได้แก่ งบประมาณเงินสด เป็นต้น จะได้ประเมินว่าจะมีรายการเงินสดรับ รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินสดจ่ายเข้ามาเมื่อไร ซึ่งถ้าเงินสดรับเข้ามาช้ากว่ารายการที่ต้องจ่ายออกไปและเงินสดคงเหลือมีเหลือน้อย อาการนี้เรียกกันบ่อยๆ คือ “หมุนไม่ทัน” หรือ “เงินชักหน้าไม่ถึงหลัง” ซึ่งอย่าให้ถึงกับว่าต้อง “ชักดาบ” กันเลย

Read More »

จัดทำงบประมาณ (Budget) ให้มีประสิทธิภาพ ต้องคำนึงเรื่องอะไร?

การจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท ไม่เพียงแค่ฝ่ายบัญชีการเงินจะตื่นตระหนกแล้ว ทุกฝ่ายหรือทุกแผนกควรมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน จะว่าไปแล้วการทำงบประมาณหรือ Budget ก็เหมือนกับกับการคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าบริษัทจะเติบโตหรือขยับตัวไปทิศทางไหน สอดคล้องกับแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัทอย่างไร ทั้งๆ ที่พนักงานทุกคนลงมือลงแรงลงความคิดในการทำงานเป็นชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น แต่พอให้ทำงบประมาณในปีหน้า ถึงกับเครียดกันเป็นแถบ

Read More »

กระบวนการตรวจมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย

กระบวนการตรวจ มาตรฐาน แฟรนไชส์ จะช่วยยกระดับการทำงานของแฟรนไชส์ซอร์ และดูแลแฟรนไชส์ซีสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย ด้วยหลักการ Plan Do Check Act

Read More »