ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

จีโนซีสช่วยแปลงไอเดียธุรกิจของคุณเป็นแผนกลยุทธ์พร้อมปฏิบัติการ และมีแผนการเงิน เพื่อนำเสนอกับแหล่งเงินทุน

ทีมที่ปรึกษาของ จีโนซิส จะทำงานเหมือนเข็มทิศชี้นำทางให้ธุรกิจพัฒนาจากไอเดียธุรกิจสู่รูปแบบธุรกิจ ออกแบบคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าเป้าหมาย ตอบโจทย์ปัญหา โดยในการปรึกษาแผนธุรกิจ ทางจีโนซิส มีการให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่

  • กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • วิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงานในอุตสาหกรรมนั้น
  • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  • วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคและจุดแข็งจุดอ่อนของผู้ประกอบการ
  • แนะนำกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน หรือกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
  • พัฒนาแผนปฏิบัติการ เช่นแผนการตลาด แผนการบริหาร แผนการผลิตหรือบริการ และ แผนการเงิน
    กำหนดตัวชี้วัด ติดตามผลงาน
  • แผนป้องกันความเสี่ยง รวมถึงแผนทางออกของธุรกิจ

ทั้งนี้ จีโนซิส จะพัฒนาแผนธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ได้แก่

(1) เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน
(2) เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนงานปัจจุบัน
(3) เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือ
(4) เพื่อการระดมทุนจากนักลงทุน ซึ่ง จีโนซิส จะช่วยแนะนำแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และนำเสนอแผนธุรกิจและเจรจาให้ได้ดีลที่ดีที่สุด

bg3-1

ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

จีโนซีสช่วยแปลงไอเดียธุรกิจของคุณเป็นแผนกลยุทธ์พร้อมปฏิบัติการ และมีแผนการเงิน เพื่อนำเสนอกับแหล่งเงินทุน

Business Background gnosis advisory

ที่ปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

จีโนซีสให้คำแนะนำการบริหารการเงินธุรกิจ สร้างงบประมาณ ประเมินแผนการลงทุน วิเคราะห์งบการเงินและเพิ่มมูลค่าธุรกิจ

business_saminar_gnosis3

ที่ปรึกษาประเมินมูลค่ากิจการ

จีโนซีสจัดทำรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ หรือมูลค่าหุ้น ด้วยหลักการประเมินมูลค่ายุติธรรม ตามวิธีสากลนิยม

Business Background gnosis advisory 4

ที่ปรึกษาแฟรนไชส์

จีโนซีสช่วยออกแบบแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ โครงสร้างการลงทุน ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติงานตลอดจนแผนการขายแฟรนไชส์ เพื่อธุรกิจขยายสาขาอย่างมีมาตรฐาน

business_saminar_gnosis4

บริการจับคู่ธุรกิจ

จีโนซีสคือมืออาชีพด้านการจัดงานจับคู่ธุรกิจ ด้วยฐานข้อมูลใหญ่ทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายธุรกิจ และมีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันปิดดีลสำเร็จมากมาย

Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »

การบริหารจัดการที่ดีต้องพร้อม”เปิดใจ”

ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถที่องค์กรจะสร้างสรรค์แรงขับเคลื่อน และทำให้แรงขับเคลื่อนนั้นคงอยู่ในองค์กรด้วยการเปิดใจให้กว้างและการตอบสนอง (feedback)

อ่านต่อ »

11 ขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน

การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การทำงาน ต้องบริหารจัดการสอดคล้องกันระหว่าง การสร้างรายได้ใหม่ การบริหารค่าใช้จ่าย การจัดอบรม การสร้างบรรยากาศในการทำงาน ฯลฯ

อ่านต่อ »

12 คำถามที่ผู้บริหารธุรกิจหรือเจ้าของต้องตอบ

การบริหารหรือการดำเนินธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ เถ้าแก่ เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารธุรกิจในองค์กรนั้นจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจอย่างถ่องแท้ และสามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดความเข้าใจนั้นให้กับผู้อื่นได้ เช่นพนักงานในบริษัท ผู้ร่วมลงทุน (ผู้ถือหุ้น) ลูกค้า ซัพพลายเออร์ (ผู้ขายวัตถุดิบ) สถาบันการเงิน นักลงทุน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจของคุณ  โดยทั่วไปจะออกมาเป็นรูปแบบของแผนธุรกิจ หรือหนังสือชี้ชวน

อ่านต่อ »
แก้วตา สร้างแรงจูงใจด้วย Stroke

สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองและคนอื่นด้วย Positive Stroke

VDO การใช้ Stroke เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองและผู้อื่น Stroke คือท่าทีรวมถึงเจตคติที่สร้างความรู้สึกที่มีผลกระทบกับตัวเองและคนรอบข้าง คุณแก้วตาเสนอให้ทุกคนสร้าง Stroke ที่เป็นบวกเริ่มต้นจากตัวเองสะท้อนให้กับคนอื่นๆ ด้วย

อ่านต่อ »