ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

จีโนซีสช่วยแปลงไอเดียธุรกิจของคุณเป็นแผนกลยุทธ์พร้อมปฏิบัติการ และมีแผนการเงิน เพื่อนำเสนอกับแหล่งเงินทุน

ทีมที่ปรึกษาของ จีโนซิส จะทำงานเหมือนเข็มทิศชี้นำทางให้ธุรกิจพัฒนาจากไอเดียธุรกิจสู่รูปแบบธุรกิจ ออกแบบคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าเป้าหมาย ตอบโจทย์ปัญหา โดยในการปรึกษาแผนธุรกิจ ทางจีโนซิส มีการให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่

  • กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของกิจการให้ชัดเจน และท้าทาย 
  • วิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงานในอุตสาหกรรมนั้น (ใช้เครื่องมือ Competitive Profile Matrix เปรียบเทียบปัจจัยการแข่งขันกับคู่แข่ง) 
  • วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของผู้ประกอบการ แล้วจัดทำ Internal-External Factor Evaluation Matrix เพื่อค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับกิจการ
  • แนะนำกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น กลยุทธ์ในการเติบโต กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน หรือกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
  • พัฒนาแผนปฏิบัติการ เช่นแผนการตลาด แผนการบริหาร แผนการผลิตหรือบริการ และ แผนการเงิน
    กำหนดตัวชี้วัด ติดตามผลงาน
  • แผนป้องกันความเสี่ยง รวมถึงแผนทางออกของธุรกิจ

ทั้งนี้ จีโนซิส จะพัฒนาแผนธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ได้แก่

(1) เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน
(2) เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนงานปัจจุบัน
(3) เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือ
(4) เพื่อการระดมทุนจากนักลงทุน ซึ่ง จีโนซิส จะช่วยแนะนำแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และนำเสนอแผนธุรกิจและเจรจาให้ได้ดีลที่ดีที่สุด

bg3-1

ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

จีโนซีสช่วยแปลงไอเดียธุรกิจของคุณเป็นแผนกลยุทธ์พร้อมปฏิบัติการ และมีแผนการเงิน เพื่อนำเสนอกับแหล่งเงินทุน

Business Background gnosis advisory

ที่ปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

จีโนซีสให้คำแนะนำการบริหารการเงินธุรกิจ สร้างงบประมาณ ประเมินแผนการลงทุน วิเคราะห์งบการเงินและเพิ่มมูลค่าธุรกิจ

business_saminar_gnosis3

ที่ปรึกษาประเมินมูลค่ากิจการ

จีโนซีสจัดทำรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ หรือมูลค่าหุ้น ด้วยหลักการประเมินมูลค่ายุติธรรม ตามวิธีสากลนิยม

Business Background gnosis advisory 4

ที่ปรึกษาแฟรนไชส์

จีโนซีสช่วยออกแบบแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ โครงสร้างการลงทุน ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติงานตลอดจนแผนการขายแฟรนไชส์ เพื่อธุรกิจขยายสาขาอย่างมีมาตรฐาน

business_saminar_gnosis4

บริการจับคู่ธุรกิจ

จีโนซีสคือมืออาชีพด้านการจัดงานจับคู่ธุรกิจ ด้วยฐานข้อมูลใหญ่ทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายธุรกิจ และมีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันปิดดีลสำเร็จมากมาย

12 คำถามที่ผู้บริหารธุรกิจหรือเจ้าของต้องตอบ

การบริหารหรือการดำเนินธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ เถ้าแก่ เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารธุรกิจในองค์กรนั้นจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจอย่างถ่องแท้ และสามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดความเข้าใจนั้นให้กับผู้อื่นได้ เช่นพนักงานในบริษัท ผู้ร่วมลงทุน (ผู้ถือหุ้น) ลูกค้า ซัพพลายเออร์ (ผู้ขายวัตถุดิบ) สถาบันการเงิน นักลงทุน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจของคุณ  โดยทั่วไปจะออกมาเป็นรูปแบบของแผนธุรกิจ หรือหนังสือชี้ชวน

อ่านต่อ »
FA_GNOSIS_News_Banner08

จัดทำงบประมาณ (Budget) ให้มีประสิทธิภาพ ต้องคำนึงเรื่องอะไร?

การจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท ไม่เพียงแค่ฝ่ายบัญชีการเงินจะตื่นตระหนกแล้ว ทุกฝ่ายหรือทุกแผนกควรมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน จะว่าไปแล้วการทำงบประมาณหรือ Budget ก็เหมือนกับกับการคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าบริษัทจะเติบโตหรือขยับตัวไปทิศทางไหน สอดคล้องกับแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัทอย่างไร ทั้งๆ ที่พนักงานทุกคนลงมือลงแรงลงความคิดในการทำงานเป็นชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น แต่พอให้ทำงบประมาณในปีหน้า ถึงกับเครียดกันเป็นแถบ

อ่านต่อ »

กระบวนการตรวจมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย

กระบวนการตรวจ มาตรฐาน แฟรนไชส์ จะช่วยยกระดับการทำงานของแฟรนไชส์ซอร์ และดูแลแฟรนไชส์ซีสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย ด้วยหลักการ Plan Do Check Act

อ่านต่อ »

5 ข้อแฟรนไชส์ซอร์ต้องมี แฟรนไชส์ซีควรได้

แฟรนไชส์ซอร์ จะต้องมี แผนธุรกิจ ระบบการสนับสนุน ระบบการตลาด ระบบเทคโนโลยี และเครือข่ายแฟรนไชส์ซี เพื่อสร้างกำลังทีมงานเข้มแข็ง ต้องมี แผนการอบรม ต่อเนื่อง

อ่านต่อ »