ที่ปรึกษาประเมินมูลค่ากิจการ

จีโนซีสจัดทำรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ หรือมูลค่าหุ้น ด้วยหลักการประเมินมูลค่ายุติธรรม ตามวิธีสากลนิยม

ทีมที่ปรึกษาของจีโนซิสจะประเมินมูลค่าธุรกิจหรือประเมินมูลค่าหุ้นตามหลักสากลนิยม ด้วยวิธีการประเมินดังต่อไปนี้

 

1) วิธีคิดลดจากกระแสเงินสดในอนาคต

(Discounted Cash Flow Approach)

2) วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparable Approach)

3) วิธีคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีหรือต้นทุน (Accounting or Cost Approach) และ

4) วิธีคำนวณแบบนักลงทุนความเสี่ยง (VC Approach)

ทั้งนี้ ทีมที่ปรึกษาจีโนซิส ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในการจัดทำรายงานประเมินราคายุติธรรม (Fair Valuation Report) โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม โอกาสและความท้าทายของธุรกิจในอนาคต ปรับงบการเงินย้อนหลังให้สะท้อนกับการดำเนินงานหลัก การตรวจทานสมมติฐานทางการเงินและงบประมาณของกิจการ หรือในกรณีกิจการที่จะถูกประเมินไม่มีงบประมาณการเงิน จีโนซิสจะพัฒนางบประมาณการเงินเพื่อสะท้อนมูลค่าที่น่าจะเป็นไปได้จากกลยุทธ์ธุรกิจ แล้วคำนวณมูลค่าธุรกิจจากวิธีการประเมินที่เหมาะสม

bg3.jpg

ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

จีโนซีสช่วยแปลงไอเดียธุรกิจของคุณเป็นแผนกลยุทธ์ พร้อมปฏิบัติการ และมีแผนการเงิน เพื่อนำเสนอกับแหล่งเงินทุน

bg5.jpg

ที่ปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

จีโนซีสให้คำแนะนำการบริหารการเงินธุรกิจ สร้างงบประมาณ ประเมิณแผนการลงทุน วิเคราะห์งบการเงินและเพิ่มมูลค่าธุรกิจ​

bg3.jpg

ที่ปรึกษาประเมินมูลค่ากิจการ

จีโนซีสจัดทำรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ หรือมูลค่าหุ้น ด้วยหลักการประเมินมูลค่ายุติธรรม ตามวิธีสากลนิยม

bg4.jpg

ที่ปรึกษาระบบแฟรนไชส์

จีโนซีสช่วยออกแบบแปนกลยุทธ์แฟรนไชส์ โครงสร้างการลงทุน ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติงานตลอดจนแผนการขายแฟรนไชส์ เพื่อธุรกิจขยายสาขาอย่างมีมาตรฐาน

bg5.jpg

บริการจับคู่ธุรกิจ

จีโนซีสคือมืออาชีพด้านการจัดงานจับคู่ธุรกิจ ด้วยฐานข้อมูลใหญ่ทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายธุรกิจ และมีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันปิดดีลสำเร็จมากมาย