ไทย

Eng

Growth

การสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Networking

สร้างพันธมิตรธุรกิจ ต่อยอดงาน และส่งเสริมกัน

Outperform

ผลงานมีความโดดเด่น และสร้างผลกำไร

Stylish

การทำงาน และผลงานต้องทันสมัยเสมอ

Integrity

ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และจรรยาบรรณของที่ปรึกษาที่ดี

Sustainability

การสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ gnosis

เกี่ยวกับ gnosis

บริษัท จีโนซิส จำกัด เริ่มต้นธุรกิจในปี พ.ศ.2547 โดยการรวมตัวของเพื่อนรักที่มีประสบการณ์การทำงานในสายธนาคาร การเงินการลงทุน และสายงานที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ เราต้องการใช้ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารการเงินธุรกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับสากล ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ

บริษัท จีโนซิส จำกัด มีทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ พร้อมทำงานอย่างใกล้ชิด ทำงานตรงตามขอบเขตงานและตารางเวลาที่ตกลงกันไว้  วางแผนงานเป็นระบบ สามารถตรวจสอบและประเมินผลงานได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับแผนงาน และคำปรึกษาที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง เกิดประสิทธิผล

จีโนซิส สร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเชื่อมโยงโอกาสให้กับลูกค้าของบริษัทเติบโตและขยายธุรกิจได้ ได้แก่ผู้จัดงานแสดงสินค้าในและต่างประเทศ พันธมิตรบริษัทที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมาย กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี เป็นต้น 

ผู้บริหารจีโนซิส

ผู้บริหาร

Sethaphong Phadungpisuth

CFE, Managing Director

His professional experience covers many areas of corporate finance, banking and consulting, Sethaphong has developed particular expertise in the areas of: Business Planning, Financial modeling and analysis; Franchise development; business valuation, corporate debt restructuring; and Credit analysis. He is a Certified Franchise Executive.

With her professional experiences in Banking, Auditing, and Accounting, Kaewta provides her clients with expert advice, professionalism and peace of mind. She graduated in Master of Business in International Business from Southern New Hampshire University and Bachelor degree in Accounting from Thammasat University.

 

แก้วตา ผดุงพิสุทธิ์

Kaewta Phadungpisuth

Director

His professional experience covers many areas of corporate finance, banking and consulting, Sethaphong has developed particular expertise in the areas of: Business Planning, Financial modeling and analysis; Franchise development; business valuation, corporate debt restructuring; and Credit analysis. He is a Certified Franchise Executive.

ประวัติ

2004

เริ่มต้นธุรกิจ

โดยการรวมตัวของเพื่อนรักที่มีประสบการณ์การทำงานในสายธนาคาร การเงินการลงทุน และสายงานที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ เราต้องการใช้ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารการเงินธุรกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับสากล ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ

2008

ร่วมงานกับ RSM Advisory Thailand

 
ร่วมงานกับ RSM Advisory Thailand บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ด้านงานบัญชี ตรวจสอบบัญชี และกฎหมาย โดย บริษัท จีโนซิส จำกัด ให้บริการด้านการประเมินมูลค่ากิจการ (Valuation) ในมาตรฐานสากล (International Standard) กับลูกค้าของ RSM Advisory Thailand ประเมินมูลค่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

2009

ให้บริการจัดอบรมสัมมนาทั้งเฉพาะภายในองค์กร

 
บริษัทฯ เริ่มให้บริการจัดอบรมสัมมนาทั้งเฉพาะภายในองค์กร (In-House Trainings) และจัดงานสัมมนาปฏิบัติการให้กับบุคคลทั่วไป (Public Trainings and Workshops) ในหัวข้อที่เกี่ยวกับงานให้คำปรึกษาของบริษัท ได้แก่ การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารการเงินธุรกิจ การสร้างโมเดลทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์สินเชื่อ การเงินสำหรับผู้ไม่มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ ทักษะการให้บริการลูกค้า และ ภาวะผู้นำ เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้สิทธิการสอน Quantum Leadership จากสถาบัน CROI สหรัฐอเมริกา

2013

ขยายงานด้านการประเมินมูลค่ากิจการไปที่ประเทศเวียดนาม

 
บริษัทฯ ขยายงานด้านการประเมินมูลค่ากิจการ (Business Valuation) ไปที่ประเทศเวียดนาม ร่วมงานกับ VietValues บริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยร่วมกับประเมินมูลค่ากิจการในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ที่มีโรงงานผลิตในเวียดนาม มีฝ่ายงานออกแบบในประเทศไทย และฝ่ายขายที่สิงคโปร์

2014

เป็นพันธมิตรธุรกิจกับ บริษัท VF Franchise Consulting จำกัด

เป็นพันธมิตรธุรกิจกับ บริษัท VF Franchise Consulting จำกัด ผู้ได้สิทธิตัวแทนขายแฟรนไชส์ต่างประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับสิทธิดูแลงานการจับคู่ธุรกิจในประเทศไทย โดยมีแบรนด์แฟรนไชส์ในการดูแลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน ไต้หวัน และฮ่องกง เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในแบรนด์ที่ได้จับคู่สำเร็จในประเทศไทยคือ Texas Chicken โดยมีแฟรนไชส์ซีคือ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) และสามารถขยายสาขาได้ตั้งแต่ปี 2559

2015

ขยายงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และออกงานแสดงธุรกิจในประเทศเมียนม่า

 
ขยายงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และออกงานแสดงธุรกิจในประเทศเมียนม่า งาน Myanmar International Franchise and SME expo และในประเทศไทย งาน FranchisEX Asean 2015 และงาน TFBO (Thailand Franchise and Business Opportunities ตั้งแต่ปีค.ศ. 2016-2017

2018

จัดสัมมนา IFMCP

จัดสัมมนา International Franchise Management Certificate Program ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business School) รุ่นที่ 1 และมีการดูงานแฟรนไชส์ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (International Franchise Seoul 2018)