ขยายแฟรนไชส์ ต้องตอบคำถามนี้ก่อน

ตอบคำถามนี้ก่อนขยายแฟรนไชส์

ขยายแฟรนไชส์ จะต้องเริ่มต้นอย่างไร

การขยายแฟรนไชส์ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตขยายสาขาได้เร็วด้วยจากการใช้เงินทุนของคนอื่น ลดการจัดหาและบริหารทีมงานในสาขาแฟรนไชส์ และเมื่อจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น ธุรกิจจะมีคนรู้จักมากขึ้น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  จะเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับซัพพลายเออร์

การมีไอเดียหรือรูปแบบธุรกิจที่น่าสนใจ หรือมีสินค้าบริการเป็นที่ต้องการ อาจไม่เพียงพอในการขยายสาขาแฟรนไชส์ เพราะการสร้างระบบแฟรนไชส์ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตนเอง ใช้ความอดทนและความพยายามในการลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาธุรกิจต้นแบบ และเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ จนพบวิธีแก้ไขได้ในทุกวิกฤติ เพื่อมั่นใจก่อนจะขยายแฟรนไชส์ให้คนอื่นรับช่วงไปดำเนินธุรกิจได้ที่เรียกว่า “แฟรนไชส์ซี” และเจ้าของแบรนด์หรือแฟรนไชส์ซอร์ จะคอยติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือ ทำการตลาดส่งเสริมการขายได้อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจที่สามารถขยายแฟรนไชส์ได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบดังนี้

 1. เป็นธุรกิจสร้างผลกำไรได้จริง
 2. สามารถทำซ้ำได้ หรือเปิดสาขารูปแบบเดียวกันได้หลายสาขา
 3. มีระบบการทำงานที่ทำให้คนอื่นสามารถทำตามได้ เช่นมีคู่มือปฏิบัติงาน ระบบการฝึกอบรม ฯลฯ

ดังนั้น ก่อนจะเริ่มต้นสร้างระบบแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการต้องตอบคำถามต่อไปนี้

 • ธุรกิจทำกำไรแล้วหรือยัง ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์ได้จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า สร้างผลกำไรโดยเฉลี่ยประมาณกี่บาทต่อเดือน หรืออัตรากำไรเท่ากับกี่เปอร์เซนต์ต่อรายได้ มีอัตราผลตอบแทนบันทึกย้อนหลัง (Track Record) แสดงให้เห็น ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องจัดทำงบกำไรขาดทุนอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ และกำหนดงบลงทุนสำหรับร้านต้นแบบแฟรนไชส์ต้องใช้เท่าไร ผลตอบแทนจะสามารถทำให้คืนทุนได้ในระยะเวลากี่เดือน กี่ปี
 • ดำเนินธุรกิจมากี่เดือน กีปี ได้สร้างฐานลูกค้ามากพอที่จะขยายสาขาแล้วรึยัง กรณีนี้เพื่อตอบโจทย์ว่าการขยายสาขาแฟรนไชส์จะไม่กระทบกับฐานลูกค้าเก่าของสาขาปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าขยายสาขาไปแล้วลูกค้ามีไม่มากพอ หรือลูกค้ากระจายไปสาขาอื่น ๆ อัตราการเติบโตของรายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คิด ดังนั้นธุรกิจที่ดำเนินมาระยะนึงจะคาดเดาได้ว่าร้านต้นแบบสามารถรองรับจำนวนลูกค้าโดยเฉลี่ยเท่าไร โอกาสในการขยายสาขาย่อมต้องอาศัยชื่อเสียงมาระยะนึง โอกาสความสำเร็จในร้านสาขาแฟรนไชส์ก็จะมีมากขึ้นด้วย ทั้งนี้แนะนำว่า ระยะเวลาการดำเนินงานธุรกิจต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 1 ปี
 • จำนวนสาขาของตนเอง มีกี่สาขา อยู่ในทำเลที่แตกต่างกันหรือไม่ การทดลองเปิดสาขาในทำเลต่างกันจะช่วยค้นหาทำเลที่ดีที่สุดกับร้านต้นแบบแฟรนไชส์ ดังนั้นขอแนะนำให้เปิดสาขาตนเองอย่างน้อย 3 สาขาในทำเลที่แตกต่างกัน อยู่พื้นที่กลุ่มลูกค้าต่างกัน เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยและเก็บทำเลไว้ให้กับแฟรนไชส์ซีในอนาคต
 • เราเป็นเจ้าของตราสินค้า หรือแบรนด์ธุรกิจทางกฎหมายแล้วรึยัง กล่าวคือ มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งความเป็นเจ้าของสิทธิจะทำให้เรามีอำนาจต่อรอง และป้องกันการทำซ้ำหรือป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบได้ ยิ่งไปกว่านั้น หากแบรนด์สินค้าเป็นที่นิยม จะมีมูลค่าในตัวเอง เป็นส่วนหนึ่งในการคำนวนค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ดังนั้นค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ไม่ใช่ค่ากินเปล่า มีมูลค่าของทุนในการสร้างแบรนด์ที่ผ่านมารวมอยู่ด้วย
 • ธุรกิจของเราสามารถถ่ายทอดความรู้การทำธุรกิจให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ สามารถสอนงานให้คนอื่นทำตามได้อย่างไร มีการบันทึกขั้นตอนการทำงาน จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อใช้ตรวจสอบมาตรฐานการทำงาน และมีการฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขาย และลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
 • คุณสามารถป้องกันความลับทางการค้าได้อย่างไร แม้ว่าจะสอนงานให้คนอื่นได้แล้ว ธุรกิจก็ต้องมีสูตรลับ หรือความลับทางการค้า ที่เราต้องควบคุมได้ ไม่ให้คนซื้อแฟรนไชส์ไป สามารถจัดทำเองได้ทั้งหมด กรณีนี้ต้องหากลวิธีให้แฟรนไชส์ซียังต้องพึ่งพาเราอย่างไร เช่น การขายวัตถุดิบสูตรพิเศษจากร้าน แต่ต้องไม่ให้ราคาวัตถุดิบสูงกว่าราคาตลาดที่แฟรนไชส์ซีสามารถหาซื้อได้ทั่วไป
 • คุณมีทีมบริหารร้านสาขา หรือทีมงานแฟรนไชส์แล้วหรือยัง ความสามารถในการบริหารร้านสาขา รองรับด้วยทีมงาน คอยตอบคำถาม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน และสนับสนุนร้านแฟรนไชส์ซี
 • มีแผนการตลาดในการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์จะต้องสามารถ เข้าถึงทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ส่งเสริมยอดขายทั้งของร้านค้าสาขาของตนเอง และร้านค้าของแฟรนไชส์ซี ซึ่งต้องวางแผนการตลาดอย่างต่อเนื่อง เมื่อขยายแฟรนไชส์ได้ก็สามารถเก็บค่าการตลาดส่วนกลางกับแฟรนไชส์ซีนำมาใช้สร้างแบรนด์ให้เป็นที่นิยมมากขึ้น
 • คุณมีงบลงทุนในการสร้างระบบแฟรนไชส์เท่าไร มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากที่ใด ซึ่งเมื่อคุณได้ตอบคำถามข้างต้นแล้ว การสร้างระบบแฟรนไชส์คือการสร้างทีมงานแฟรนไชส์ สร้างระบบการบริหารมาตรฐาน สร้างแผนการตลาด มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสินทรัพย์ เช่นครัวกลาง โกดัง ระบบการจัดซื้อ ระบบการจัดส่ง ทีมการพัฒนาและวิจัย

อย่างไรก็ตาม กิจการไม่จำเป็นจะต้องมีพร้อมทุกอย่างจึงจะสามารถขยายแฟรนไชส์ได้ แต่ธุรกิจจะต้องมีแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ หรือแผนธุรกิจ ตั้งเป้าหมายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อวางเส้นเวลา (Timeline) ว่าเมื่อไรจะสร้างทีมงาน สร้างระบบใด ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ซึ่งงบลงทุนที่ต้องจัดหามามีต้นทุนทางการเงิน ผู้ประกอบการต้องจัดทำงบประมาณทางการเงินเพื่อประเมินว่าการสร้างระบบแฟรนไชส์แล้ว จะต้องขายแฟรนไชส์กี่สาขาจะให้ผลตอบแทนที่พึงพอใจ ดีกว่าการเปิดสาขาตนเองหรือไม่

ข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่ธุรกิจนึงจะต้องเตรียมทำก่อนที่จะ ขยายแฟรนไชส์ ซึ่งธุรกิจนั้นต้องมีร้านต้นแบบที่พิสูจน์ความสามารถในการสร้างกำไรได้จริง มีผลงานความสำเร็จของร้านสาขาตนเอง และมีฐานลูกค้ามากจากแบรนด์ที่ได้รับความนิยม หลังจากนั้นกิจการจะต้องมามีแผนกลยุทธ์ หรือแผนธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างระบบการทำงาน และพัฒนาคู่มือปฏิบัติการให้มีมาตรฐานเพื่อใช้ในการควบคุมแฟรนไชส์ และพัฒนาให้เติบโต และเมื่อจะต้องขายแฟรนไชส์ กิจการจะต้องกำหนดกลยุทธ์การคัดเลือกแฟรนไชส์ซี  โดยเฉพาะแฟรนไชส์ซีรายแรกจะต้องคัดเลือกอย่างละเอียด และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นตัวอย่างของร้านแฟรนไชส์ซีในอนาคต

ขยายแฟรนไชส์

บทความโดย เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์, CFE บริษัท จีโนซิส จำกัด ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์

ถ้าต้องการรับคำปรึกษา หรือติดตาม หลักสูตรของ จีโนซิส สามารถติดต่อเข้ามาได้เสมอนะครับ หรือหากมีคำถามอื่นเพิ่มเติม ติดต่อได้เสมอครับ โทร. 0969796451 หรือ LINE ID : gnosisadvisory

ยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ GSB Franchise Standard 2024 กับธนาคารออมสิน และ จีโนซิส

GSB Franchise Standard 2024 เข้มข้นกว่าเดิม

หลักสูตรยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ที่สร้างผู้ประกอบการแฟรนไชส์มาตรฐานแล้ว 111 กิจการใน 2 ปีที่ผ่านมา ปีนี้ธนาคารออมสินจัดเต็มอีกครั้งกับเนื้อหาเข้มข้นกว่าเดิม ใกล้ชิดกว่าเดิม กับวิทยากรจากสายงานแฟรนไชส์ระดับประเทศ รีบสมัครด่วน

อ่านต่อ »
Jump Start Franchise by GSB เรียนฟรี 27-28 เมษายน 2567

Jump Start Franchise 2024 โดยธนาคารออมสิน

Jump Start Franchise 2024 by GSB หลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยระบบแฟรนไชส์ แชร์ประสบการณ์โดยผู้ประกอบการตัวจริง และผู้เชี่ยวชาญตรงสาขา เช่นมืออาชีพสร้างระบบแฟรนไชส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา และผู้เชี่ยวชาญการตลาด รวมทั้งสิทธิพิเศษกับบริการด้านการเงินจากธนาคารออมสิน

อ่านต่อ »
Khiang Osaka เขียง ยกระดับสตรีทฟู้ดไทย สู่ใจกลางโอซาก้า

Khiang Osaka “เขียง” ยกระดับสตรีทฟู้ดไทยสู่ใจกลางโอซาก้า

Khiang Osaka ร้านเขียง อาหารไทยสตรีทฟู้ด เปิดสาขาแฟรนไชส์แรกใจกลางโอซาก้า ญี่ปุ่น เสิร์ฟความอร่อยต้นตำรับไทยในราคาเข้าถึงได้ จีโนซิส มืออาชีพจับคู่ธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับแฟรนไชส์ซี และทีมบริหาร Zen Group

อ่านต่อ »
ปลดล็อคโอกาสธุรกิจ สิทธิแฟรนไชส์ต่างประเทศ

ปลดล็อคโอกาสธุรกิจ ด้วยการเป็นผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์ต่างประเทศ

ปลดล็อคโอกาสธุรกิจ ด้วยการเป็นผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์ต่างประเทศ ที่ปรึกษาแฟรนไชส์ให้คำแนะนำการเลือกแฟรนไชส์น่าลงทุน 17 แบรนด์ดังให้เหมาะกับคุณ ปรึกษาแบบส่วนตัว จองเวลานัดในเวลา 9.00-17.00 น. วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม InterContinental ถนนเพลินจิต

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis