สุดยอดแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพ (บรรยายพิเศษ)

วันพุธ, มีนาคม 20th, 2013

การเดินทางหลายพันลี้ เริ่มจากการก้าวเท้าก้าวแรก” คือปรัชญาจีนที่สอนให้รู้จักการเริ่มต้นเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ อย่างไรก็ดีคนส่วนใหญ่ยิ่งมีความรู้มากขึ้น มีประสบการณ์มากขึ้น และมีความสบายส่วนตัวอยู่ในพื้นที่ที่ไม่อยากจากไป หรือเรียกกันว่า Comfort Zone หรืออีกนัยหนึ่ง กำลังอยู่ในภาวะที่สบายแล้วและเหตุผลทางความคิดและความรู้มากมายหยุดการก้าวเท้าแรกไปสู่สิ่งใหม่ๆ

การเริ่มต้นธุรกิจเป็นอีกกรณีที่ทุกคนเคยฝันไว้ว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ “ไม่กล้าหรือไม่รู้” ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่สำเร็จหรือล้มเหลวจากธุรกิจคือทางลัดในการเริ่มต้น

ทั้งนี้ผู้บริหารบริษัท จีโนซิส จำกัด คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “สุดยอดแนวทาง การเริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพ” ให้กับ StartupsFriends กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันจัดตั้งเวป Facebook FanPage เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนที่มีฝันทำธุรกิจของตัวเองให้ประสบความสำเร็จ

บรรยายพิเศษ สุดยอดแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1
วันที่ 20 มกราคม 2556

งานบรรยายพิเศษครั้งที่ 1  จัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ศึกษา Siam Complex มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสตจักรฯ (BTS ราชเทวี)

การเริ่มต้นต้องเริ่มด้วยการตั้งคำถามที่ใช่ และท้าทายความสามารถและความกลัว

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ แบ่งปันประสบการณ์การทำงานที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลากหลายกิจการจนประสบความสำเร็จ รวมทั้งสรุปกุญแจความสำเร็จในการเริ่มต้นของนักธุรกิจเหล่านั้น และสรุปโครงสร้างแผนธุรกิจ (Business Plan Anatomy) อย่างง่ายๆ ให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นด้วยความมั่นใจ

หลังจากฟังการบรรยายจบแล้ว ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกันทำ Workshop เป็นกลุ่มเล็กๆ โดยมีทีมงานของ Startups Friends ช่วยอำนวยความสะดวกและแนะนำ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้ฝึกคิดและเริ่มต้นทำในทันที

สำหรับการจัดบรรยายพิเศษ “สุดยอดแนวทาง การเริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ศึกษา Siam Complex มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสตจักรฯ (BTS ราชเทวี)

สนใจร่วมกิจกรรมในรุ่นที่ 2 ติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/StartUpsFriends

ทำธุรกิจแบบมืออาชีพ ต้องรู้จักการทำแผนธุรกิจ และโครงสร้างธุรกิจที่สำคัญ Business Plan Anatomy