Finance for Non financial managers

หนังสือบริหารการเงินสู่ความสำเร็จ Finance for Non-financial managers

ใครๆ ก็มองว่าเรื่องเกี่ยวกับการเงินเป็นเรื่องที่ดูยุ่งยาก และซับซ้อนจนยกให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินเป็นผู้เชี่ยวชาญดำเนินงานอยู่คนเดียว เมื่อได้อ่านหนังสือฉบับนี้ความคิดและความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนไป หนังสือบริหารการเงินสู่ความสำเร็จจะเป็นแผนที่ให้คุณเดินไปสู่เป้าหมายของการเป็นผู้บริหารที่รู้เรื่องการเงินได้อย่างสบายๆ ทั้งๆ ที่ไม่ได้จบมาด้านนี้หรือทำงานสายการเงินมาก่อน