Unlock the Finance Code by Gnosis ถอดรหัสข้อมูลการเงิน

วันเสาร์, มีนาคม 24th, 2018

สัมมนา Unlock the Finance Code (ถอดรหัสข้อมูลการเงิน) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Financial Intelligence Series ของ GNOSIS ออกแบบเพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และนักลงทุนที่ต้องการเข้าใจข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน ที่ปรากฎในหน้าหนังสือพิมพ์ธุรกิจ รายการโทรทัศน์ วิทยุ บทวิจัยต่างๆ หรือ ในอินเตอร์เนต หลักสูตรจะแนะนำการตีความด้วยภาษาง่ายๆ ให้เข้าใจตัวเลข สถิติ และภาษาที่ใช้กันในโลกการเงินและการลงทุน เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถถอดรหัส และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจ  รวมทั้งสรุปแนวโน้มและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนในอนาคต

แบ่งเป็น 2 ช่วงโดยวิทยากร 2 ท่าน

  • ช่วงเช้า >> รายงานสถิติและตัวเลขเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ระดับมหภาค โดยคุณสุวัชชัย ใจข้อ ผู้บริหารทีม ทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูล สำนักวางแผนพัฒนางานบริหารข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

  • ช่วงบ่าย >> ตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ และรายงานทางการเงิน โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ นักวิชาการอิสระ ด้านการเงินและตลาดทุน และวิทยากรระดับ Mentor ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้เขียนหนังสือ “รู้วิเคราะห์เจาะเรื่อง กองทุนรวม” และ “จัดทัพลงทุนด้วย ETF”

ดำเนินรายการโดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด และที่ปรึกษาอิสระ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิทยากรรับเชิญในมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน เรื่องการบริหารการเงินธุรกิจ และการพัฒนาภาวะผู้นำ (Quantum Leadership)

ความฉลาดด้านการเงิน สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่

วันพุธ, มีนาคม 10th, 2010

Financial Intelligence by Gnosis

สำนักวิจัยหลายแห่งมองว่าปี 2010 เศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตในทางที่ดีขึ้นหลังจากผ่านจุดต่ำสุดในปี 2009 อย่างไรก็ตามปัจจัยความเสี่ยงยังคงมีอยู่ เช่นความไม่เสถียรภาพทางการเมือง ราคาน้ำมันที่ผันผวน อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเงินดอลล่าร์ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ความหวาดระแวงจะเกิดฟองสบู่แตกในดูไบ และประเทศจีน และเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ภูมิคุ้มกันที่สำคัญคือความรู้หรือความฉลาดด้านการเงิน (Financial Intelligence) บริษัท จีโนซิส จำกัด จึงขอแนะนำหลักสูตรความฉลาดด้านการเงิน สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาเพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยข้อมูล เหมาะสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาความฉลาดด้านการเงิน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างและสร้างสรรค์ นำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ด้วยหลักสูตรที่ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ จะนำพาคุณสู่โลกแห่งการเงินการลงทุนที่ผันผวนทุกวินาที เข้าใจภาษาการเงิน (Financial Language) วิเคราะห์และคาดการณ์สถานะทางการเงินขององค์กรธุรกิจ และสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจต่อผลดำเนินงานของกิจการ รวมทั้งเตรียมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง   โดยตลอดหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์กับกรณีศึกษา และกิจกรรมเพิ่มทักษะและสนุกไปกับโลกของการเงินธุรกิจ

หลักสูตรจัดสรรเป็นซีรี่ย์ (Series) ให้ตรงกับความต้องการเรียนรู้และระดับความรู้ด้านการเงินของผู้เข้าอบรม ได้แก่ หลักสูตรถอดรหัสข้อมูลการเงิน หลักสูตรความฉลาดทางการเงินธุรกิจ 1-2-3 และหลักสูตรกลยุทธ์การเผชิญหน้าปัญหาการเงิน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกที่นี่