Franchise

สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์รุ่นที่ 16

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดโครงการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 มุ่งหวังให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีมาตรฐาน

ชวนสิงคโปร์ลงทุนแฟรนไชส์ในไทย

แฟรนไชส์ ธุรกิจที่นักลงทุนสิงคโปร์ให้ความสนใจมาก และปรารถนาจะขยายธุรกิจ แฟรนไชส์ ในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่องการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย ในงาน Singapore-Thailand Business Forum ณ โรงแรม Marina Mandarin ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

รวมมาตรการของธนาคาร ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย (1)

ในภาวะวิกฤตน้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน จนถึง พฤศจิกายน 2554 พื้นที่เศรษฐกิจหลายแห่งในภาคกลาง รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยา ทั้งธุรกิจข้ามชาติ ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาด SME ต่างต้องหยุดการดำเนินธุรกิจ ไม่สามารถผลิตสินค้า ไม่สามารถให้บริการได้ ขาดรายได้ ในขณะที่ยังมีค่าใช้จ่ายคงที่ทีี่ต้องรับภาระอยู่ เช่นค่าจ้าง เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่าย และเงินต้นตามภาระสินเชื่อที่มีอยู่

MD จีโนซิส ให้คำปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ ในงานฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบอุทกภัย

คุณเศรษฐพงศ์​ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ร่วมงานมหกรรมฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบอุทกภัย เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจแฟรนไชส์ ให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่ประสบอุทกภัย จัดงานที่ ชั้น 6 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ.2554