จีโนซิส

2020 The Year of International Franchising

International Franchise Seminar in Bangkok by International Franchise Gurus on January 20, 2020 at UOB Bangkok. Is Thai business ready to expand internationally via Franchising ? The Seminar will guild you the strategies and equip you before moving forward. Reserve your seat now at 089 936 1775

สัมมนา เลือกซื้อแฟรนไชส์อย่างไร ให้ใช่สำหรับคุณ

สัมมนา “เลือกซื้อแฟรนไชส์อย่างไร ให้ใช่สำหรับคุณ” How to invest in the Right Franchise แฟรนไชส์ซีต้องรู้ก่อนซื้อ แฟรนไชส์ซอร์ต้องรู้ก่อนขาย
บรรยายโดย คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด และที่ปรึกษาแฟรนไชส์ Certified Franchise Executive

เสวนา เครื่องหมายการค้า ออกแบบอย่างไรให้เนียน จดทะเบียนอย่างไรให้ผ่าน

สมัครฟรี! เสวนา “เครื่องหมายการค้า ออกแบบอย่างไรให้เนียน จดทะเบียนอย่างไรให้ผ่าน” 

เสวนาฟรี “เครื่องหมายการค้า ออกแบบอย่างไรให้เนียน จดทะเบียนอย่างไรให้ผ่าน” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ นักกฎหมายด้านจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ ใช้เครื่องหมายการค้าให้เกิดประโยชน์ ต้องจดทะเบียนให้ได้ จัดวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 สมัครได้ที่เบอร์ 089 936 1775