สัมมนา

สัมมนา เลือกซื้อแฟรนไชส์อย่างไร ให้ใช่สำหรับคุณ

สัมมนา “เลือกซื้อแฟรนไชส์อย่างไร ให้ใช่สำหรับคุณ” How to invest in the Right Franchise แฟรนไชส์ซีต้องรู้ก่อนซื้อ แฟรนไชส์ซอร์ต้องรู้ก่อนขาย
บรรยายโดย คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด และที่ปรึกษาแฟรนไชส์ Certified Franchise Executive