เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์

สัมมนา เลือกซื้อแฟรนไชส์อย่างไร ให้ใช่สำหรับคุณ

สัมมนา “เลือกซื้อแฟรนไชส์อย่างไร ให้ใช่สำหรับคุณ” How to invest in the Right Franchise แฟรนไชส์ซีต้องรู้ก่อนซื้อ แฟรนไชส์ซอร์ต้องรู้ก่อนขาย
บรรยายโดย คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด และที่ปรึกษาแฟรนไชส์ Certified Franchise Executive

International Franchise Consulting

ปรึกษาฟรี ขยายแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ

International Franchise Consulting รับคำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์ พร้อมช่องทางพบนักลงทุนจากต่างประเทศ แบบตัวต่อตัว กับ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซีส จำกัด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561