About Gnosis

ที่ปรึกษา กลยุทธ์ธุรกิจ การเงิน แฟรนไชส์ จับคู่ธุรกิจ

ความเป็นมา ของ จีโนซิส

บริษัท จีโนซิส จำกัด เริ่มต้นธุรกิจในปี พ.ศ.2547 โดยการรวมตัวของเพื่อนรักที่มีประสบการณ์การทำงานในสายธนาคาร การเงินการลงทุน และสายงานที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ เราต้องการใช้ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารการเงินธุรกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับสากล ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ

บริษัท จีโนซิส จำกัด มีทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ พร้อมทำงานอย่างใกล้ชิด ทำงานตรงตามขอบเขตงานและตารางเวลาที่ตกลงกันไว้  วางแผนงานเป็นระบบ สามารถตรวจสอบและประเมินผลงานได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับแผนงาน และคำปรึกษาที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง เกิดประสิทธิผล

จีโนซิส สร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเชื่อมโยงโอกาสให้กับลูกค้าของบริษัทเติบโตและขยายธุรกิจได้ ได้แก่ผู้จัดงานแสดงสินค้าในและต่างประเทศ พันธมิตรบริษัทที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมาย กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี เป็นต้น 

อ่านเพิ่มเติมงานบริการของจีโนซิส ที่ปรึกษา กลยุทธ์ธุรกิจ การเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ แฟรนไชส์ และจับคู่ธุรกิจ

Gnosis Company Limited was established in 2004 by the partners who have strong experiences in the banking and finance industry and international advisory firms.

Starting to provide advisory for sustainable wealth in business, the company has successfully grown up to expand its working scope and scale to international network and provide full service for corporate finance, franchising, business valuation and business plans.

Our regional network understands local context and cultural environment. The ability to link Asia Pacific Regions extends our client’s value-based business strategy.

With highly connected team of professionals in specific to client industries will identify our client’s immediate actions with a sustainable competitiveness. Our team can work closely with clients in planning, developing and implementing a jointly agreed solution.

History

จีโนซิส เคียงข้างคุณสู่ความสำเร็จ

จำนวนปีประสบการณ์
จำนวนกิจการให้คำปรึกษา
Workshopที่จัดมา

What is Gnosis?

คำว่า “Gnosis” อ่านในภาษาอังกฤษว่า “โน-ซิส” เป็นรากศัพท์มาจากภาษากรีก มีความหมายว่า “ความรู้จากพลังภายใน ซึ่งสะสมจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ” พัฒนาคำต่อมาเป็นคำว่า “Knowledge” เราจะเห็นคำว่า “Gnosis” เป็น Suffix หรือ “ส่วนที่ต่อท้ายคำ” ได้แก่ คำว่า “diagnosis” แปลว่า การวินิจฉัย การวิเคราะห์  และ คำว่า “Prognosis” แปลว่า คำทำนาย

บริษัทฯ ใช้คำ “Gnosis” และอ่านว่า “จี-โน​-ซิส” เพื่อให้เกิดคำอ่านง่าย และเป็นแบรนด์ของธุรกิจ สื่อให้ทราบว่า งานบริการให้คำปรึกษาของบริษัทฯ มาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกิดจากประสบการณ์การทำงาน ยิ่งมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขมากเท่าไร ยิ่งเพิ่มทักษะความรู้ และพลังในการจัดการมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่การต่อยอดด้านความคิดได้ต่อเนื่อง

Our Vision

“จะเป็นบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพชั้นนำ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเอเชีย ว่าเป็นพันธมิตรธุรกิจที่น่าเชื่อถือ ทันสมัย และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม  ภายในปี ค.ศ.2025”

“To be the preferred professional advisory firm in Asia by 2025 recognized by clients as the most trusted, stylish and valued business partner to the clients and the society”

Our Mission

  • ให้บริการลูกค้า ด้วยคุณภาพงานบริการให้คำปรึกษาระดับโลก  ด้วยทีมที่ปรึกษาที่ผ่านการอบรม มีประสบการณ์ มีแรงจูงใจ และมีประสิทธิภาพ
  • เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจของลูกค้า กับเครือข่ายธุรกิจในเอเซีย เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้า
  • พัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาให้ทันสมัย  ด้วยเทคโนโลยีใหม่
  • สร้างและรักษาจริยธรรมทางธุรกิจ
  • To provide client defined, quality services on a global basis through trained, experienced, motivated and highly competent personnel.
  • To connect the business opportunities and create our clients’ prosperity in Asia
  • To develop the modern and productive consulting methodology with new technology
  • To build and maintain our business ethics 

Our Core Values

Growth

การสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Networking

สร้างพันธมิตรธุรกิจ ต่อยอดงาน และส่งเสริมกัน

Outperform

ผลงานมีความโดดเด่น และสร้างผลกำไร

Stylish

การทำงาน และผลงานต้องทันสมัยเสมอ

Integrity

ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และจรรยาบรรณของที่ปรึกษาที่ดี

Sustainability

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และตอบแทนสังคม

EXECUTIVE PROFILE

Sethaphong Phadungpisuth

Sethaphong Phadungpisuth, CFE

Managing Director
His professional experience covers many areas of corporate finance, banking and consulting, Sethaphong has developed particular expertise in the areas of: Business Planning, Financial modeling and analysis; Franchise development; business valuation, corporate debt restructuring; and Credit analysis. He is a Certified Franchise Executive.

แก้วตา ผดุงพิสุทธิ์

Kaewta Phadungpisuth

Director
With her professional experiences in Banking, Auditing, and Accounting, Kaewta provides her clients with expert advice, professionalism and peace of mind. She graduated in Master of Business in International Business from Southern New Hampshire University and Bachelor degree in Accounting from Thammasat University.