Business Plan

Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

กิจกรรมการคิดนอกกรอบ

ผู้นำต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง การคิดนอกกรอบ คือหนึ่งในภาวะผู้นำในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จีโนซิสได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัด กิจกรรมการคิดนอกกรอบ

ทำไมต้องมี แผนธุรกิจ (Business Plan)

ธุรกิจของคุณมีแผนธุรกิจหรือไม่ มั่นใจกับแผนธุรกิจที่มีแค่ไหน

ต้องการคำแนะนำในการจัดทำแผนธุรกิจ ติดต่อ contact@gnosisadvisory.com

4 ปัจจัยสำคัญเขียนแผนธุรกิจให้น่าสนใจ

แผนธุรกิจต้องสามารถอธิบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการจัดการ แผนการเงิน และแผนป้องกันความเสี่ยง หรือแผนทางออก สรุปอยู่ในเอกสารเดียวสอดคล้องกัน