จีโนซิสแชร์เทคนิคการบริหารเงินในร้านอาหารญี่ปุ่น

 

จากข้อมูลของ JETRO  องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ได้สรุปว่าที่ผ่านมาธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง 10-15% มีร้านอาหารญี่ปุ่นแล้ว 1,800 สาขาและกำลังจะเติบโตเป็น 2,000 สาขาในเดือนเมษายน 2557 มีผู้ประกอบการไทยสนใจมากมายที่จะเข้าร่วมแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ การเตรียมความพร้อมด้วยการเรียนรู้จากสุดยอดผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จ และฟังการบริหารจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านร้านอาหารจะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดได้

ซึ่งเมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2557 Center for Creative Training ได้จัดงานสุดยอดสัมมนาธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น โดยเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้องมาแชร์ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการร้านอาหารญี่ปุ่นให้อยู่รอดในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

ในรูปผู้ที่นั่งจากซ้ายในรูปได้แก่ คุณเศรษฐพงศ์ จีโนซิส, คุณหนึ่งฤทัย เจ้าของร้านปิ้งย่าง ไจแอนท์, เชฟบุญธรรม เจ้าของร้านซูชิ ฮอนโมโนะ, คุณชิตพล เจ้าของร้าน AKA และท่านสุดท้าย คุณชิษณุเจ้าของร้าน Katsu King

ในรูปผู้ที่นั่งจากซ้ายในรูปได้แก่ คุณเศรษฐพงศ์ จีโนซิส, คุณหนึ่งฤทัย เจ้าของร้านปิ้งย่าง ไจแอนท์, เชฟบุญธรรม เจ้าของร้านซูชิ ฮอนโมโนะ, คุณชิตพล เจ้าของร้าน AKA และท่านสุดท้าย คุณชิษณุ เจ้าของร้าน Katsu King

ทั้งนี้ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่องการบริหารการเงิน และบริหารต้นทุนในธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์และวางแผนการเงินให้กับร้านอาหาร คุณเศรษฐพงศ์ได้นำเสนอหัวข้อการบรรยายดังนี้

คุณเศรษฐพงศ์ กำลังสรุปสัญญาณอันตรายด้านการเงินในร้านอาหาร

คุณเศรษฐพงศ์ กำลังสรุปสัญญาณอันตรายด้านการเงินในร้านอาหาร

  • ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย
  • 10 สัญญาณอันตราย เรื่องการเงินของร้านอาหาร
  • รูปแบบการลงทุนของร้านอาหารญี่ปุ่น Business Model
  • การพิจารณาการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในมุมมองด้านการเงินการลงทุน เช่นแนวคิดการคำนวณระยะเวลาคืนทุน การคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
  • เสนอแนวคิดการคำนวณต้นทุนในร้านอาหาร ได้แก่ ต้นทุนอาหาร ต้นทุนค่าแรง ซึ่งรวมกันคือ Prime Cost
  • ยกตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ บันทึกข้อมูลทางการเงิน เพื่อใช้วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ได้แก่ตารางยอดขายรายวัน ตารางบริหารสต๊อกสินค้า งบประมาณเงินสด เป็นต้น
  • อธิบายแนวคิดการจัดการเมนูอาหาร จาก Menu Engineering
  • รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ ของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย
จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis