จีโนซิสแชร์เทคนิคการบริหารเงินในร้านอาหารญี่ปุ่น


by gnosis_admin Post at 21/03/2018 in Thailand
file name

จากข้อมูลของ JETRO  องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ได้สรุปว่าที่ผ่านมาธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง 10-15% มีร้านอาหารญี่ปุ่นแล้ว 1,800 สาขาและกำลังจะเติบโตเป็น 2,000 สาขาในเดือนเมษายน 2557 มีผู้ประกอบการไทยสนใจมากมายที่จะเข้าร่วมแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ การเตรียมความพร้อมด้วยการเรียนรู้จากสุดยอดผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จ และฟังการบริหารจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านร้านอาหารจะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดได้

ซึ่งเมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2557 Center for Creative Training ได้จัดงานสุดยอดสัมมนาธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น โดยเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้องมาแชร์ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการร้านอาหารญี่ปุ่นให้อยู่รอดในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

ในรูปผู้ที่นั่งจากซ้ายในรูปได้แก่ คุณเศรษฐพงศ์ จีโนซิส, คุณหนึ่งฤทัย เจ้าของร้านปิ้งย่าง ไจแอนท์, เชฟบุญธรรม เจ้าของร้านซูชิ ฮอนโมโนะ, คุณชิตพล เจ้าของร้าน AKA และท่านสุดท้าย คุณชิษณุเจ้าของร้าน Katsu King

ในรูปผู้ที่นั่งจากซ้ายในรูปได้แก่ คุณเศรษฐพงศ์ จีโนซิส, คุณหนึ่งฤทัย เจ้าของร้านปิ้งย่าง ไจแอนท์, เชฟบุญธรรม เจ้าของร้านซูชิ ฮอนโมโนะ, คุณชิตพล เจ้าของร้าน AKA และท่านสุดท้าย คุณชิษณุ เจ้าของร้าน Katsu King

ทั้งนี้ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่องการบริหารการเงิน และบริหารต้นทุนในธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์และวางแผนการเงินให้กับร้านอาหาร คุณเศรษฐพงศ์ได้นำเสนอหัวข้อการบรรยายดังนี้

คุณเศรษฐพงศ์ กำลังสรุปสัญญาณอันตรายด้านการเงินในร้านอาหาร

คุณเศรษฐพงศ์ กำลังสรุปสัญญาณอันตรายด้านการเงินในร้านอาหาร

  • ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย

  • 10 สัญญาณอันตราย เรื่องการเงินของร้านอาหาร

  • รูปแบบการลงทุนของร้านอาหารญี่ปุ่น Business Model

  • การพิจารณาการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในมุมมองด้านการเงินการลงทุน เช่นแนวคิดการคำนวณระยะเวลาคืนทุน การคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

  • เสนอแนวคิดการคำนวณต้นทุนในร้านอาหาร ได้แก่ ต้นทุนอาหาร ต้นทุนค่าแรง ซึ่งรวมกันคือ Prime Cost

  • ยกตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ บันทึกข้อมูลทางการเงิน เพื่อใช้วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ได้แก่ตารางยอดขายรายวัน ตารางบริหารสต๊อกสินค้า งบประมาณเงินสด เป็นต้น

  • อธิบายแนวคิดการจัดการเมนูอาหาร จาก Menu Engineering

  • รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ ของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย