งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ (International Franchise Shows or Exhibitions) ที่ จีโนซิส ได้ไปร่วมชมงานตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เช่นงานในประเทศเกาหลีใต้  ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้น เราแทบไม่เห็นธุรกิจแฟรนไชส์จากประเทศไทยไปออกบูธกันจำนวนมาก จะเห็นบางแบรนด์ได้ออกไปเดี่ยว ๆ สำหรับการรวมกันไปออกบูธในนามประเทศไทยที่เรียกว่าเป็น Thai Pavilion นั้นมีเห็นไปออกบูธบ้างแต่ไม่เป็นประจำ ไม่ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐในแต่ละยุคมองเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนในการออกงานอย่างไร 

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ นั้นมีความแตกต่างจากงานแสดงธุรกิจประเภทขายสินค้าทั่ว ๆ ไป ตรงที่ ธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ได้ขายเฉพาะสินค้า แต่ธุรกิจจะขายสิทธิการดำเนินงาน สิทธิการใช้แบรนด์ สิทธิในการนำทักษะการทำงานไปประกอบธุรกิจในนามของเจ้าของแฟรนไชส์ (หรือ แฟรนไชส์ซอร์) มีลักษณะของการเจรจาธุรกิจแบบ Business to Business (B2B) การทำการค้าระหว่างธุรกิจทำกับอีกธุรกิจด้วยกัน ดังนั้นความท้าทายของการออกงานแสดงธุรกิจแบบนี้จึงเน้นเรื่องการเจราจาธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ และการหา Lead หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจของแฟรนไชส์นั้น  ซึ่งไม่เพียงแค่คุณภาพของสินค้า และบริการ จึงต้องมองถึงความเชื่อถือ เชื่อมั่นในการทำธุรกิจร่วมกันได้ในระยะยาว  

อย่างไรผู้ประกอบการไทย หรือ แฟรนไชส์ไทยยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญกับการออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ซึ่ง จีโนซิส ขอเสนอเหตุผลการออกงานดังนี้

การออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ มีเหตุผลหลายประการ ดังนี้

  1. การขยายตลาด: การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้ โดยที่ออกงานแสดงธุรกิจช่วยในการสร้างความรู้และเชื่อมโยงกับลูกค้าทั่วโลก
  2. การสร้างพันธมิตร: งานแสดงธุรกิจเป็นโอกาสที่ดีในการเจรจาสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในเรื่องของผู้จัดจำหน่าย, ตัวแทน, และลูกค้า ซึ่งในงานแสดงธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้มีเฉพาะธุรกิจเดียวกันมาออกงาน จะมีความหลากหลายของผู้ออกงาน (Exhibitors) ซึ่งจากประสบการณ์ของจีโนซิส ได้เห็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนออกบูธใกล้ ๆ กัน ช่วยเหลือกัน แนะนำลูกค้าให้กันและกัน บางทีก็ซื้อขายกันเอง และถ้าได้ออกงานบ่อย ๆ เราจะรู้ว่ามีเพื่อนๆ ชวนไปออกงานอื่น ๆ ด้วยกัน ซึ่งสามารถต่อรองราคาค่าบูธ หรือมีการแชร์ค่าใช้จ่ายในการออกงานได้ด้วย
  3. การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ: งานแสดงธุรกิจคือโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ในตลาดนอกประเทศ, ทำให้ลูกค้ารู้จักและสนใจ ได้รับรู้และมีประสบการณ์ เช่นการชิม ได้สัมผัสสินค้า เห็นภาพ ดูวิดีโอพร้อมคำอธิบาย ซึ่งบางครั้งลูกค้าในแต่ละประเทศไม่มีโอกาสเดินทางมาประเทศไทย และไม่เข้าใจวัฒนธรรมแบบไทย เช่นวัฒนธรรมการกินอาหารแบบคนไทย หรือความนิยมของสินค้าและบริการของเราในประเทศไทยเป็นอย่างไร
  4. การเรียนรู้: การเข้าร่วมงานแสดงธุรกิจในต่างประเทศช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม, นวัตกรรม, และความต้องการของตลาดที่ต่างจากท้องถิ่น ซึ่งเราอาจต้องใช้เวลามากมายในการสืบค้นข้อมูลเองถ้าไม่ได้มาออกงานนี้
  5. สร้างภาพบริษัท:  การออกงานแสดงธุรกิจช่วยในการสร้างภาพบริษัทในระดับนานาชาติ, ทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือในตลาดโลก ยิ่งได้ออกงานเป็นประจำ ลูกค้าธุรกิจจะเห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเปิดในประเทศนั้น ๆ การเจรจาธุรกิจแบบ B2B ต้องการเห็นความต่อเนื่อง ซึ่งการออกงานนานาชาติเป็นการพิสูจน์ตัวตนให้โลกได้รับรู้
  6. ศึกษาคู่แข่งขันในตลาด : ผู้ออกงานจะได้ศึกษา คู่แข่งขันในประเทศนั้น ๆ หรือคู่แข่งขันจากประเทศอื่น ๆ มาแสดงศักยภาพของธุรกิจ เราจะได้เรียนรู้ว่าเขาทำอย่างไรสำเร็จ เขาทำอะไรไม่สำเร็จ มีช่องว่างในการแข่งขันอะไร เราสามารถใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันอะไร และมีอะไรที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเราในประเทศได้หรือไม่ 

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ หลาย ๆ งาน เช่นที่มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ได้เชิญทีมผู้บริหาร จีโนซิส ได้แก่ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ (เซ็ธจีโนซิส) ที่ปรึกษาแฟรนไชส์รับอนุญาตจากสมาคมแฟรนไชส์นานาชาติ (CFE : Certified Franchise Executive of International Franchise Association) มาบรรยายเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของธุรกิจแฟรนไชส์ของไทย ซึ่งแสดงว่า ผู้จัดงานและผู้ร่วมงานมีความสนใจธุรกิจไทยเป็นจำนวนมาก แต่ในงานนั้น ๆ มีแฟรนไชส์จากไทยไปเปิดบูธเพียงบูธเดียวบ้าง หรือบางครั้งไม่มีบูธแฟรนไชส์จากประเทศไทยเลย  

แต่ที่ผ่านมา จีโนซิส ได้นำพาธุรกิจไทยไปออกงานแสดงธุรกิจในต่างประเทศ เราจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและมีคนสนใจเข้ามาติดต่อเพื่อซื้อแฟรนไชส์เป็นจำนวนมาก เช่นแฟรนไชส์จากZen Group ไปออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ที่เกาหลีใต้ ปี 2023 เรามุ่งมั่นจะนำพาธุรกิจไทยไปขยายในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 

รายชื่องานแฟรนไชส์ต่างประเทศที่น่าสนใจในปี 2024 (แนะนำโดย จีโนซิส)

International Franchise Shows 2024
ขอเชิญชวนบันทึกลงปฏิทินปี 2024
จะไปงานแฟรนไชส์ต่างประเทศที่ไหนบ้าง
 
จีโนซิสขอแนะนำ (คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
3. งานแฟรนไชส์มาเลเซีย วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2567
4. งานแฟรนไชส์สิงคโปร์ วันที่ 12-14 กันยายน 2567
 
จีโนซิส พร้อมให้คำแนะนำในการออกบูธ และเจรจาธุรกิจทั้ง 4 งาน
สมัครจองบูธภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 จะได้สิทธิพิเศษหลายอย่าง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0969796451
 
ปลดล็อคโอกาสธุรกิจ สิทธิแฟรนไชส์ต่างประเทศ

ปลดล็อคโอกาสธุรกิจ ด้วยการเป็นผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์ต่างประเทศ

ปลดล็อคโอกาสธุรกิจ ด้วยการเป็นผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์ต่างประเทศ ที่ปรึกษาแฟรนไชส์ให้คำแนะนำการเลือกแฟรนไชส์น่าลงทุน 17 แบรนด์ดังให้เหมาะกับคุณ ปรึกษาแบบส่วนตัว จองเวลานัดในเวลา 9.00-17.00 น. วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม InterContinental ถนนเพลินจิต

อ่านต่อ »
International Franchise Show in Seoul Korea, 2024

งานแฟรนไชส์เกาหลี 2024 รอแฟรนไชส์ไทยมาร่วมงาน

เชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยออก งานแฟรนไชส์เกาหลี 2024 International Franchise Show วันที่ 21 – 23 มีนาคม 67 และวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 67 จัดที่ Coex กรุงโซล ติดต่อจองบูธหรือสอบถามข้อมูลกับ จีโนซิส (ตัวแทนรับอนุญาตในประเทศไทย)

อ่านต่อ »
งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ไต้หวัน 2024

งานแฟรนไชส์ไต้หวัน 2024

งานแฟรนไชส์ไต้หวัน กรุงไทเป ในปี 2024 ได้แก่ ครั้งที่ี 1 (Spring) วันที่ 22-25 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 21-24 มิถุนายน 2567 และครั้งที่ 3 (Autumn) วันที่ 20-23 กันยายน 2567 โอกาสขยายธุรกิจไทยและหาคู่ค้าในไต้หวัน การออกงานนี้คือทางลัดและทางสะดวก จัดงานโดยสมาคมแฟรนไชส์ไต้หวัน สนใจจองบูธกับ จีโนซิส โทร.0969796451 (ตัวแทนในประเทศไทย) จะได้รับค่าบูธพิเศษ และการดูแลประสานงานตลอดงาน

อ่านต่อ »
ปั้นแฟรนไชส์พร้อมขยายต่างประเทศ Successful Franchise Workshop

หลักสูตร Successful Franchise ปั้นแฟรนไชส์ขยายต่างประเทศ

Successful Franchise ปั้นธุรกิจขยายสาขาแฟรนไชส์ทั่วโลก หลักสูตรโดยความร่วมมือระหว่าง จีโนซิส มืออาชีพสร้างแฟรนไชส์และสินวัฒนาแพลตฟอร์มระดมทุน เรียนวันที่ 2-3 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis