บริษัท จีโนซิส จำกัด รับสมัครผู้ร่วมงาน


by gnosis_admin Post at 19/03/2017 in Thailand

บริษัท จีโนซิส จำกัด รับสมัครงาน ผู้ร่วมทีมที่จะเติบโตไปพร้อมกับเรา สร้างโอกาสให้กับตนเองและผู้ประกอบการ SME ไทยขยายธุรกิจในตลาดโลก

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

 1. Personal Assistant (ผู้ช่วยผู้บริหาร) 1 ตำแหน่ง

 2. Business Analyst/Development (นักวิเคราะห์ธุรกิจ และนักพัฒนาธุรกิจ)  2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครอย่างน้อย 2 ปี

 • อายุ 28-35 ปี

 • จบการศึกษาปริญญาตรีเป็นต้นไป

 • word, excel, powerpoint ในระดับ intermediate

 • มีความรู้ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจ

 • ชอบความท้าทาย และมีความคิดสร้างสรรค์

 • สามารถสื่อสารภาษาไทยดีมาก และภาษาอังกฤษพอใช้ได้ หากมีภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว

 • สามารถทำงานด้วยตนเองและทำงานเป็นทีมได้

ส่งประวัติส่วนตัว (CV) และเป้าหมายในการทำงาน มาที่ Contact@gnosisadvisory.com