ภาพถ่ายงานสัมมนา Change Just One Degree รุ่นที่ 2

งานสัมมนา Change Just One Degree รุ่นที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี ทีมงานบริษัท จีโนซิส จำกัดขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่พร้อมเร่ิมต้นเปลี่ยนแปลงเพียงองศาเดียว โดยขยับแค่มุมมองจากภายใน  ด้วย 6 ทักษะของผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อตนเองและคนรอบข้างได้อย่างอัศจรรย์

                                                                          ความประทับใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนา :

“สัมนาดีค่ะ ช่วยจุดประกายให้อยากทำอะไรให้ไปถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง แรงจูงใจสำคัญเนอะ” คุณทิพวรรณ เครือนพคุณ (ผู้จัดการ บริษัทเอส.ซี. อาร์ทิสทรี จำักัด ผลิตและจำหน่าย เครื่องสำอาง ยี่ห้อโลแลน)(แถวบนจากซ้าย) คุณพิชิต, คุณวรงค์, คุณชนะชัย, คุณเศรษฐพงศ์, คุณทิพวรรณ, คุณศรัญญา, คุณอภิศันสน์ (Siampiwat), (แถวล่างจากซ้าย) คุณศรินทิพย์, คุณแก้วตา, และคุณวิรุฬ

คุณชนะชัย งามทรัพย์ จาก Decormart หนึ่งในผู้เข้าร่วมสัมมนากำลังโชว์ภาพวาด หนึ่งในกิจกรรม

                                คำว่าหนึ่งองศา คุณคิดถึงอะไร

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis