ภาพถ่ายงานสัมมนา Change Just One Degree รุ่นที่ 2


by gnosis_admin Post at 17/03/2018 in Thailand

งานสัมมนา Change Just One Degree รุ่นที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี ทีมงานบริษัท จีโนซิส จำกัดขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่พร้อมเร่ิมต้นเปลี่ยนแปลงเพียงองศาเดียว โดยขยับแค่มุมมองจากภายใน  ด้วย 6 ทักษะของผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อตนเองและคนรอบข้างได้อย่างอัศจรรย์

                                                                          ความประทับใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนา :

“สัมนาดีค่ะ ช่วยจุดประกายให้อยากทำอะไรให้ไปถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง แรงจูงใจสำคัญเนอะ” คุณทิพวรรณ เครือนพคุณ (ผู้จัดการ บริษัทเอส.ซี. อาร์ทิสทรี จำักัด ผลิตและจำหน่าย เครื่องสำอาง ยี่ห้อโลแลน)

(แถวบนจากซ้าย) คุณพิชิต, คุณวรงค์, คุณชนะชัย, คุณเศรษฐพงศ์, คุณทิพวรรณ, คุณศรัญญา, คุณอภิศันสน์ (Siampiwat), (แถวล่างจากซ้าย) คุณศรินทิพย์, คุณแก้วตา, และคุณวิรุฬ

คุณชนะชัย งามทรัพย์ จาก Decormart หนึ่งในผู้เข้าร่วมสัมมนากำลังโชว์ภาพวาด หนึ่งในกิจกรรม

                                คำว่าหนึ่งองศา คุณคิดถึงอะไร