สัมมนาความรู้เบื้องต้นในระบบแฟรนไชส์ ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไร ให้สำเร็จ

ความรู้เบื้องต้น แฟรนไชส์

งานสัมมนาระบบแฟรนไชส์เบื้องต้น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานสัมมนาระบบแฟรนไชส์ให้ความรู้เรื่อง  “ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไร…ให้สำเร็จ” โดยเชิญ คุณเศรษฐพงศ์  ผดุงพิสุทธิ์, CFE, กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาระบบแฟรนไชส์ บรรยายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นในระบบแฟรนไชส์ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับแฟรนไชส์ซอร์

ในงานสัมมนาระบบแฟรนไชส์นี้ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ นำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

 • นิยามของ แฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ คืออะไร แบบไหนถึงเรียกว่า แฟรนไชส์ที่ดี)
 • ผู้เกี่ยวข้องในระบบแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี แฟรนไชส์ซอร์ 2 กลุ่มที่ต้องเรียนรู้)
 • ความแตกต่างของระบบแฟรนไชส์ กับกลยุทธ์อื่นๆ ในการขยายธุรกิจ
 • เหตุผลหลักของการซื้อแฟรนไชส์ แทนที่จะสร้างธุรกิจเอง
 • ข้อดีข้อเสียในการซื้อแฟรนไชส์
 • โครงสร้างเงินทุน และค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
 • รูปแบบการทําธุรกิจแฟรนไชส์
 • ประเภทของสิทธิแฟรนไชส์
 • ข้อควรระวังก่อนซื้อแฟรนไชส์
 • การเจรจาต่อรองกับแฟรนไชส์ซอร์ 
 • หัวข้อพิจารณาในเรื่องสัญญาแฟรนไชส์ก่อนลงนาม
 • กฎระเบียบปฏิบัติของแฟรนไชส์
 • ปัจจัยสู่ความสําเร็จในระบบแฟรนไชส์ 

ระบบแฟรนไชส์จะเติบโตสำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย แฟรนไชส์ซอร์ (ผู้ให้สิทธิ) และ แฟรนไชส์ซอร์ (ผู้รับสิทธิ) ที่จะทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และมีเป้าหมายเดียวกัน

#จีโนซิส #เศรษฐพงศ์ผดุงพิสุทธิ์

#ที่ปรึกษาแฟรนไชส์ #แฟรนไชส์ 

#franchise

CFE คือ Certified Franchise Executive ผู้บริหารแฟรนไชส์รับรองจากสมาคมแฟรนไชส์นานาชาติ สหรัฐอเมริกา International Franchise Association 

 

เลือกซื้ัอแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ พื้นที่ในการเปิดสาขา

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis