ไทย

Eng

สัมมนาความรู้เบื้องต้นในระบบแฟรนไชส์ ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไร ให้สำเร็จ

ความรู้เบื้องต้น แฟรนไชส์

งานสัมมนาระบบแฟรนไชส์เบื้องต้น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานสัมมนาระบบแฟรนไชส์ให้ความรู้เรื่อง  “ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไร…ให้สำเร็จ” โดยเชิญ คุณเศรษฐพงศ์  ผดุงพิสุทธิ์, CFE, กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาระบบแฟรนไชส์ บรรยายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นในระบบแฟรนไชส์ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับแฟรนไชส์ซอร์

ในงานสัมมนาระบบแฟรนไชส์นี้ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ นำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

 • นิยามของ แฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ คืออะไร แบบไหนถึงเรียกว่า แฟรนไชส์ที่ดี)
 • ผู้เกี่ยวข้องในระบบแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี แฟรนไชส์ซอร์ 2 กลุ่มที่ต้องเรียนรู้)
 • ความแตกต่างของระบบแฟรนไชส์ กับกลยุทธ์อื่นๆ ในการขยายธุรกิจ
 • เหตุผลหลักของการซื้อแฟรนไชส์ แทนที่จะสร้างธุรกิจเอง
 • ข้อดีข้อเสียในการซื้อแฟรนไชส์
 • โครงสร้างเงินทุน และค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
 • รูปแบบการทําธุรกิจแฟรนไชส์
 • ประเภทของสิทธิแฟรนไชส์
 • ข้อควรระวังก่อนซื้อแฟรนไชส์
 • การเจรจาต่อรองกับแฟรนไชส์ซอร์ 
 • หัวข้อพิจารณาในเรื่องสัญญาแฟรนไชส์ก่อนลงนาม
 • กฎระเบียบปฏิบัติของแฟรนไชส์
 • ปัจจัยสู่ความสําเร็จในระบบแฟรนไชส์ 

ระบบแฟรนไชส์จะเติบโตสำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย แฟรนไชส์ซอร์ (ผู้ให้สิทธิ) และ แฟรนไชส์ซอร์ (ผู้รับสิทธิ) ที่จะทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และมีเป้าหมายเดียวกัน

#จีโนซิส #เศรษฐพงศ์ผดุงพิสุทธิ์

#ที่ปรึกษาแฟรนไชส์ #แฟรนไชส์ 

#franchise

CFE คือ Certified Franchise Executive ผู้บริหารแฟรนไชส์รับรองจากสมาคมแฟรนไชส์นานาชาติ สหรัฐอเมริกา International Franchise Association 

 

เลือกซื้ัอแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ พื้นที่ในการเปิดสาขา

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis