หนังสือบริหารการเงินสู่ความสำเร็จ Finance for Non-financial managers

ใครๆ ก็มองว่าเรื่องเกี่ยวกับการเงินเป็นเรื่องที่ดูยุ่งยาก และซับซ้อนจนยกให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินเป็นผู้เชี่ยวชาญดำเนินงานอยู่คนเดียว เมื่อได้อ่านหนังสือฉบับนี้ความคิดและความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนไป หนังสือบริหารการเงินสู่ความสำเร็จจะเป็นแผนที่ให้คุณเดินไปสู่เป้าหมายของการเป็นผู้บริหารที่รู้เรื่องการเงินได้อย่างสบายๆ ทั้งๆ ที่ไม่ได้จบมาด้านนี้หรือทำงานสายการเงินมาก่อน

นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ที่กำลังจะทำธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือเป็นเจ้าของกิจการ เพราะการทำความเข้าใจกับการเงินนั้นจะช่วยทำให้คุณวิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์ในทิศทางของกิจการหรือของบริษัทได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะดูเหมือนจะไม่ง่ายนักหากแต่คุณนำแนวคิดและวิธีการต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ไปลองปฏิบัติจริง คุณจะเข้าเรื่องการบริหารการเงินสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไม่ยากเย็น

หนังสือนี้แปลมาจากหนังสือ Finance for Non-Financial Manager ผู้แต่งคือ Katherine Wagner ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต CPA และที่ปรึกษาบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสึ โดยคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด เป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้ พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะกับธุรกิจและหลักการบัญชีการเงินของไทย

หนังสือ บริหารการเงินสู่ความสำเร็จ
Finance for Non-Financial Managers

24 หัวข้อช่วยให้คุณเข้าใจและประเมินสถานะทางการเงินอย่างผู้เชี่ยวชาญ

 1. ทบทวนศํพท์พื้นฐาน
 2. อย่าสันนิษฐาน
 3. เข้าใจความสำคัญของเวลา
 4. เข้าสิ่งที่ผู้สอบบัญชีทำ
 5. เรียนรู้หาคำตอบ
 6. เรียนรู้คะแนน (จากการดำเนินงาน)
 7. อ่านงบดุลอย่างลึกซึ้ง
 8. อ่านงบกำไรขาดทุนทั้งหมด
 9. ดูแลกระแสเงินสด
 10. ดูหมายเหตุประกอบการเงินอย่างละเอียด
 11. ดูว่ามีสินค้าคงเหลือมากเกินไปหรือไม่
 12. ให้ความสนใจรายการปรับปรุงบัญชี
 13. ตรวจสอบการรับรู้รายได้
 14. วิเคราะห์ วิเคราะห์ วิเคราะห์
 15. ใช้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
 16. ทำไมสินทรัพย์ถาวรถึงสำคัญนัก
 17. รู้จักค่าความนิยมให้มากขึ้น
 18. เตรียมการให้พร้อม
 19. ตั้งเป้ายอดขายที่ทำให้เป็นจริงได้
 20. ลดค่าใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด
 21. ติดตามกระแสเงินสด
 22. รู้เท่าทันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 23. ศึกษาให้เข้าใจว่ายอดขายมีผลกับต้นทุนอย่างไร
 24. เลือกประเภทงบประมาณให้เหมาะสม

หนังสือนี้จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สั่งซื้อ EBOOK ได้แล้ว คลิกลิงค์นี้ 

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis