หลักสูตรจัดการเงินสดและบริหารเงินทุนหมุนเวียน

สัมมนาเพิ่มอาวุธในการวิเคราะห์ลูกค้า ให้กับทีมงานของบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย SCG เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

SCG Group  (บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย) จัดสัมมนาเรื่อง “จัดการเงินสด บริหารเงินทุนหมุนเวียน เตรียมขยาย” Working Capital and Cash Management Workshop หลักสูตรของบริษัท จีโนซิส จำกัด โดยคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 22 ท่าน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ

 • ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจความสำคัญของการบริหารเงินธุรกิจ หลักการบริหารสภาพคล่อง บริหารเงินทุนหมุนเวียน และสามารถจัดทำงบประมาณเงินสด
 • ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการคำนวณ และวิเคราะห์จากข้อมูลของลูกค้าจริง เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง

ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการทางการเงิน คือสร้างความมั่งคั่งและมูลค่าให้กับธุรกิจ และบริหารความเสี่ยง ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตแล้ว การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและเงินสด ก็มีส่วนสำคัญมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้แข็งแรง มีเงินหล่อเลี้ยงและเพียงพอเหมาะสมกับภาระผูกพันต่างๆ เช่นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เป็นต้น

“ธุรกิจอาจจะขาดทุนได้ แต่ไม่สามารถขาดเงินสด”

นำทฤษฎีที่ได้เรียน มาฝึกวิเคราะห์ข้อมูลกับกรณีศึกษาจริง

 “การบริหารเงินทุนหมุนเวียนคือ การบริหารสภาพคล่องของกิจการ”

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ อธิบายการคำนวณอัตราการเติบโต และอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate)

หัวข้อการอบรม ได้แก่

 • ความสำคัญของการบริหารการเงินธุรกิจ
 • การใช้งบการเงิน และข้อมูลทางการเงินเพื่อการบริหาร
 • วัฏจักรการไหลของเงินสด (The Cash Flow Cycle)
 • การบริหารสภาพคล่อง และปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายสภาพคล่อง
 • สัญญาณเตือนภัยว่ามีความเสี่ยงด้านขาดสภาพคล่อง
 • วิธีการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
 • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
 • จัดทำงบเปลี่ยนแปลงเงินสด แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไป
 • จัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget) และแผนจัดการเงินทุนระยะสั้น)
 • การวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
 • วิธีประเมินระดับเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องการ

ผู้เข้าอบรมนำเสนอผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา

รูปแบบการอบรมคือ การบรรยาย และฝึกวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาจริง ซึ่งบรรยากาศในการห้องจะเป็นกันเอง และผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และขอคำปรึกษาจากปัญหาที่ได้พบมา

ผู้เข้าอบรมกำลังฝึกการใช้โทรศัพท์ในการคำนวณ CAGR (Compound Average Growth Rate) ตามคำแนะนำของวิทยากร

[elfsight_social_share_buttons id="1"]

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
Franchise Territory

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
คำถาม ก่อนขยายแฟรนไชส์

คำถามที่ต้องตอบ ก่อนขยายระบบแฟรนไชส์

ธุรกิจจะขยายแฟรนไชส์ ต้องดูความพร้อมก่อนเพื่อสามารถสนับสนุนการทำงานของแฟรนไชส์ซี ให้สามารถทำธุรกิจได้ตามมาตรฐานและเติบโตได้ตามคาดหวัง ดังนั้น จงตอบคำถามเหล่านี้ ก่อนขยายแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส บริษัทที่ปรึกษา ทางธุรกิจ ทั้งวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis