Business Plan

Workshop ปั้นธุรกิจ ให้เงินงอกเงย โครงการ Business Brotherhood KKU

จีโนซิส ให้คำปรึกษา และจัด Workshop ปั้นธุรกิจ ให้เงินงอกเงย กับ กลุ่ม Startup KKU โครงการ Startup Thailand Business Brotherhood วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวิร์คชอบ การพาธุรกิจเอาตัวรอด

The Business Survival Workshop by Gnosis

ธุรกิจรอดจากความล้มเหลว ได้อย่างไร the Business Survival Workshop นี้ช่วยให้ทีมงานและผู้นำธุรกิจ ร่วมกันทำงานหากลยุทธ์และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
จีโนซิส ขอบคุณ ธนาคารออมสิน ให้ทีมงานจัดเวิร์คชอบนี้ในโครงการ GSB SMEs Start up ในวันที่ 7 มีนาคม 63