The Business Survival Workshop by Gnosis

เวิร์คชอบ การพาธุรกิจเอาตัวรอด

“ความเสี่ยงและความท้าทายในการทำธุรกิจทุกวันนี้มีมากมาย
จะอยู่เฉยเพื่อรอโอกาส หรือว่าจะหาทางรอดในภาวะนี้”
#SethGnosis

สถิติกล่าวว่า 90% ของธุรกิจเริ่มต้น จะล้มเหลว สาเหตุหลักของความล้มเหลวของธุรกิจเกิดจาก สามปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้ประกอบการขาดกำลัง ขาดควาสามารถและแตกคอกัน (Founders) การบริหารเงินทุนผิดวัตถุประสงค์ เงินขาดมือ (Funding) และ แผนธุรกิจ (Business Plan) ไม่ตอบปัญหาของลูกค้า ไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่มีแผนสำรอง ฯลฯ และไม่สามารถปรับตัวกับปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย เป็นต้น

ทีมงาน จีโนซิส ได้จัดเวิร์คชอบ เทคนิคการเอาตัวรอดในธุรกิจ The Business Survival Workshop ให้กับธนาคารออมสิน ในโครงการ GSB SMEs Start Up

มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน วันที่ 7 มีนาคม 2563

หัวข้อการอบรม ได้แก่

  1. เทคนิคพาธุรกิจเอาตัวรอดอย่างไร
  2. รู้จักตนเอง (Behavior Assessment)
  3. รู้จักคู่แข่งขัน และความได้เปรียบในการเแข่งขัน (Competitive Advantage Analysis)
  4. วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุ (Cause and Effect)
  5. จัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problem Prioritization)
  6. กลยุทธ์ธุรกิจ แก้ปัญหา พาธุรกิจโต (Business Strategies)
  7. เทคนิคการร่วมมือธุรกิจ (Business Collaboration)

รูปแบบการอบรม บรรยาย 30% ปฏิบัติ 70%

สนใจจัดเวิร์คชอบนี้ กับธุรกิจของคุณ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0899361775

หรืออีเมล์ contact@gnosisadvisory.com www.gnosisadvisory.com

บริหารการเงินร้านอาหาร

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »
แนวโน้ม แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »
เลือกซื้ัอแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis