The Business Survival Workshop by Gnosis

เวิร์คชอบ การพาธุรกิจเอาตัวรอด

“ความเสี่ยงและความท้าทายในการทำธุรกิจทุกวันนี้มีมากมาย
จะอยู่เฉยเพื่อรอโอกาส หรือว่าจะหาทางรอดในภาวะนี้”
#SethGnosis

สถิติกล่าวว่า 90% ของธุรกิจเริ่มต้น จะล้มเหลว สาเหตุหลักของความล้มเหลวของธุรกิจเกิดจาก สามปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้ประกอบการขาดกำลัง ขาดควาสามารถและแตกคอกัน (Founders) การบริหารเงินทุนผิดวัตถุประสงค์ เงินขาดมือ (Funding) และ แผนธุรกิจ (Business Plan) ไม่ตอบปัญหาของลูกค้า ไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่มีแผนสำรอง ฯลฯ และไม่สามารถปรับตัวกับปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย เป็นต้น

ทีมงาน จีโนซิส ได้จัดเวิร์คชอบ เทคนิคการเอาตัวรอดในธุรกิจ The Business Survival Workshop ให้กับธนาคารออมสิน ในโครงการ GSB SMEs Start Up

มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน วันที่ 7 มีนาคม 2563

หัวข้อการอบรม ได้แก่

  1. เทคนิคพาธุรกิจเอาตัวรอดอย่างไร
  2. รู้จักตนเอง (Behavior Assessment)
  3. รู้จักคู่แข่งขัน และความได้เปรียบในการเแข่งขัน (Competitive Advantage Analysis)
  4. วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุ (Cause and Effect)
  5. จัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problem Prioritization)
  6. กลยุทธ์ธุรกิจ แก้ปัญหา พาธุรกิจโต (Business Strategies)
  7. เทคนิคการร่วมมือธุรกิจ (Business Collaboration)

รูปแบบการอบรม บรรยาย 30% ปฏิบัติ 70%

สนใจจัดเวิร์คชอบนี้ กับธุรกิจของคุณ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0899361775

หรืออีเมล์ contact@gnosisadvisory.com www.gnosisadvisory.com

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis