บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

เราเคยเห็นตัวอย่างร้านอาหารมีลูกค้าเต็มร้านต่อคิวรอทาน แต่บางธุรกิจนั้นไปไม่รอด และปิดตัวลงในที่สุด เกิดจากความล้มเหลวใน” บริหารการเงินร้านอาหาร ” ได้แก่ลงทุนเปิดร้านเกินตัว ต้นทุนวัตถุดิบสูง ตั้งราคาขายอาหารผิดพลาด ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นต่ำไป ไม่เพียงพอในการชำระค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่สูงหวังจำนวนลูกค้าแต่ไม่เป็นไปตามที่คิด จ้างพนักงานมากไปไม่สอดคล้องกับจำนวนลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาบริการ ค่าการตลาดที่ไม่ได้ช่วยเพิ่มรายได้ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการร้านอาหารกังวลการใช้เงิน จนทำให้ไปลดคุณภาพอาหาร ลดการบริการ ลดจำนวนพนักงาน ลดประชาสัมพันธ์ จนทำให้ลดโอกาสในการสร้างรายได้ต่อไป

ทีมที่ปรึกษาของ จีโนซิส มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านบริหารการเงินกับธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านคาเฟ่ต่าง ๆ เราพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าใจว่าการบริหารการเงิน หรือการทำบัญชี เพียงเพื่อทำส่งภาษีให้สรรพากร หรือเพื่อปิดบัญชีส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในแต่ละปี ซึ่งผู้ประกอบการเก็บข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย แต่ไม่เคยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนงาน ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ปิดรอยรั่วของปัญหาการโกง การใช้จ่ายเงินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินงานของร้านอาหาร

บริหารการเงินร้านอาหาร จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดความสูญเสีย บริหารสภาพคล่อง ปรับรูปแบบธุรกิจตามการเปลี่ยนแปลง ปรับราคาให้เหมาะสม เพิ่มรายได้ เป็นต้น

หลักสูตร บริหารการเงินร้านอาหาร

เราออกแบบเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละร้านอาหารรวมทั้งปัญหาที่ต้องการแก้ไข ทีมจีโนซิสจะศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดยจะประชุมร่วมกับทีมบริหารและทีมปฏิบัติงาน เพื่อสรุปประเด็นสำคัญในการนำข้อมูลมาอยู่ในเนื้อหาหลักสูตรบริหารการเงินร้านอาหารของจีโนซิส

เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บรรยายเนื้อหา ยกตัวอย่างจากข้อมูลจริง

ซึ่งประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานการบริหารการเงินร้านอาหาร (Basic Workshop) สำหรับผู้จัดการร้านอาหาร และทีมปฏิบัติการในร้านอาหาร มีหัวข้อสัมมนาดังนี้
  • ความสำคัญของการบริหารการเงินร้านอาหาร
  • Work Flow การทำงานของร้านอาหาร (Front of House and Back of House) และCustomer Journey ประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า และ Touchpoint
  • กิจกรรมการทำงานร่วมกัน และภาวะผู้นำ
  • โครงสร้างบัญชีการเงินของร้านอาหาร ได้แก่ งบกำไรขาดทุน
  • รายงานประจำวัน ได้แก่ ยอดขายประจำวัน (Daily Sales Report) บัญชีสต๊อกสินค้า (Inventory Report) บัญชีต้นทุนแรงงาน (Labor Report) เป็นต้น
  • อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายเฉลี่ยต่อหัว (Average revenue per Table, or per head) ยอดขายเฉลี่ยต่อบิล (Average Ticket) ต้นทุนขายต่อยอดขาย (Food cost), ต้นทุนหลักต่อยอดขาย (Prime Cost), จุดคุ้มทุนขาย (Break Event Point) เป็นต้น
  • การพยากรณ์ยอดขาย
  • การคาดการณ์วัตถุดิบที่จะขายในแต่ละช่วงวันและเวลา
  • จัดทำงบประมาณเงินสด

หลักสูตรนี้เรียน 2 วัน

 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความรู้เชิงลึกการบริหารการเงินร้านอาหาร (Advance Workshop) เหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริหารภายใน ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลัง ฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นต้น
  • การจัดซื้อ และการควบคุมสินค้าคงเหลือ
  • ต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
  • การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
  • การประเมินผลการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
  • การจัดทำรายการอาหารและเครื่องดื่ม และการวิเคราะห์รายการอาหาร (Menu Engineering)
  • การประมาณการยอดขายและการจัดการต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
  • การจัดการบริหารต้นทุนแรงงาน และการคำนวณประสิทธิภาพการทำงาน
  • จัดทำงบประมาณการทางการเงิน และวิเคราะห์การลงทุน

หลักสูตรนี้เรียน 1 วัน

 รูปแบบการสัมมนาคือ ภาคทฤษฎี 40% ภาคปฏิบัติ 60% ฝึกวิเคราะห์ และทำงานร่วมกัน

วิเคราะห์ปัญหาและรับฟังคำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด

ตัวอย่างธุรกิจร้านอาหารที่ได้เรียนหลักสูตรนี้

เสวยซีฟู้ด เรียน บริหารการเงินร้านอาหาร

 

ถ้าสนใจหลักสูตรนี้เพื่อจัดสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจของท่าน กรุณาติดต่อที่ LINE Official Accout นี้ https://page.line.me/ygg2347g

หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 096-979-6451

ปลดล็อคโอกาสธุรกิจ สิทธิแฟรนไชส์ต่างประเทศ

ปลดล็อคโอกาสธุรกิจ ด้วยการเป็นผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์ต่างประเทศ

ปลดล็อคโอกาสธุรกิจ ด้วยการเป็นผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์ต่างประเทศ ที่ปรึกษาแฟรนไชส์ให้คำแนะนำการเลือกแฟรนไชส์น่าลงทุน 17 แบรนด์ดังให้เหมาะกับคุณ ปรึกษาแบบส่วนตัว จองเวลานัดในเวลา 9.00-17.00 น. วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม InterContinental ถนนเพลินจิต

อ่านต่อ »
International Franchise Show in Seoul Korea, 2024

งานแฟรนไชส์เกาหลี 2024 รอแฟรนไชส์ไทยมาร่วมงาน

เชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยออก งานแฟรนไชส์เกาหลี 2024 International Franchise Show วันที่ 21 – 23 มีนาคม 67 และวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 67 จัดที่ Coex กรุงโซล ติดต่อจองบูธหรือสอบถามข้อมูลกับ จีโนซิส (ตัวแทนรับอนุญาตในประเทศไทย)

อ่านต่อ »
งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ไต้หวัน 2024

งานแฟรนไชส์ไต้หวัน 2024

งานแฟรนไชส์ไต้หวัน กรุงไทเป ในปี 2024 ได้แก่ ครั้งที่ี 1 (Spring) วันที่ 22-25 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 21-24 มิถุนายน 2567 และครั้งที่ 3 (Autumn) วันที่ 20-23 กันยายน 2567 โอกาสขยายธุรกิจไทยและหาคู่ค้าในไต้หวัน การออกงานนี้คือทางลัดและทางสะดวก จัดงานโดยสมาคมแฟรนไชส์ไต้หวัน สนใจจองบูธกับ จีโนซิส โทร.0969796451 (ตัวแทนในประเทศไทย) จะได้รับค่าบูธพิเศษ และการดูแลประสานงานตลอดงาน

อ่านต่อ »
ปั้นแฟรนไชส์พร้อมขยายต่างประเทศ Successful Franchise Workshop

หลักสูตร Successful Franchise ปั้นแฟรนไชส์ขยายต่างประเทศ

Successful Franchise ปั้นธุรกิจขยายสาขาแฟรนไชส์ทั่วโลก หลักสูตรโดยความร่วมมือระหว่าง จีโนซิส มืออาชีพสร้างแฟรนไชส์และสินวัฒนาแพลตฟอร์มระดมทุน เรียนวันที่ 2-3 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis