บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

บริหารการเงินร้านอาหาร

เราเคยเห็นตัวอย่างร้านอาหารมีลูกค้าเต็มร้านต่อคิวรอทาน แต่บางธุรกิจนั้นไปไม่รอด และปิดตัวลงในที่สุด เกิดจากความล้มเหลวใน” บริหารการเงินร้านอาหาร ” ได้แก่ลงทุนเปิดร้านเกินตัว ต้นทุนวัตถุดิบสูง ตั้งราคาขายอาหารผิดพลาด ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นต่ำไป ไม่เพียงพอในการชำระค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่สูงหวังจำนวนลูกค้าแต่ไม่เป็นไปตามที่คิด จ้างพนักงานมากไปไม่สอดคล้องกับจำนวนลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาบริการ ค่าการตลาดที่ไม่ได้ช่วยเพิ่มรายได้ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการร้านอาหารกังวลการใช้เงิน จนทำให้ไปลดคุณภาพอาหาร ลดการบริการ ลดจำนวนพนักงาน ลดประชาสัมพันธ์ จนทำให้ลดโอกาสในการสร้างรายได้ต่อไป

ทีมที่ปรึกษาของ จีโนซิส มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านบริหารการเงินกับธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านคาเฟ่ต่าง ๆ เราพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าใจว่าการบริหารการเงิน หรือการทำบัญชี เพียงเพื่อทำส่งภาษีให้สรรพากร หรือเพื่อปิดบัญชีส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในแต่ละปี ซึ่งผู้ประกอบการเก็บข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย แต่ไม่เคยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนงาน ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ปิดรอยรั่วของปัญหาการโกง การใช้จ่ายเงินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินงานของร้านอาหาร

บริหารการเงินร้านอาหาร จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดความสูญเสีย บริหารสภาพคล่อง ปรับรูปแบบธุรกิจตามการเปลี่ยนแปลง ปรับราคาให้เหมาะสม เพิ่มรายได้ เป็นต้น

หลักสูตร บริหารการเงินร้านอาหาร

เราออกแบบเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละร้านอาหารรวมทั้งปัญหาที่ต้องการแก้ไข ทีมจีโนซิสจะศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดยจะประชุมร่วมกับทีมบริหารและทีมปฏิบัติงาน เพื่อสรุปประเด็นสำคัญในการนำข้อมูลมาอยู่ในเนื้อหาหลักสูตรบริหารการเงินร้านอาหารของจีโนซิส

เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บรรยายเนื้อหา ยกตัวอย่างจากข้อมูลจริง

ซึ่งประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานการบริหารการเงินร้านอาหาร (Basic Workshop) สำหรับผู้จัดการร้านอาหาร และทีมปฏิบัติการในร้านอาหาร มีหัวข้อสัมมนาดังนี้
  • ความสำคัญของการบริหารการเงินร้านอาหาร
  • Work Flow การทำงานของร้านอาหาร (Front of House and Back of House) และCustomer Journey ประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า และ Touchpoint
  • กิจกรรมการทำงานร่วมกัน และภาวะผู้นำ
  • โครงสร้างบัญชีการเงินของร้านอาหาร ได้แก่ งบกำไรขาดทุน
  • รายงานประจำวัน ได้แก่ ยอดขายประจำวัน (Daily Sales Report) บัญชีสต๊อกสินค้า (Inventory Report) บัญชีต้นทุนแรงงาน (Labor Report) เป็นต้น
  • อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายเฉลี่ยต่อหัว (Average revenue per Table, or per head) ยอดขายเฉลี่ยต่อบิล (Average Ticket) ต้นทุนขายต่อยอดขาย (Food cost), ต้นทุนหลักต่อยอดขาย (Prime Cost), จุดคุ้มทุนขาย (Break Event Point) เป็นต้น
  • การพยากรณ์ยอดขาย
  • การคาดการณ์วัตถุดิบที่จะขายในแต่ละช่วงวันและเวลา
  • จัดทำงบประมาณเงินสด

หลักสูตรนี้เรียน 2 วัน

 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความรู้เชิงลึกการบริหารการเงินร้านอาหาร (Advance Workshop) เหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริหารภายใน ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลัง ฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นต้น
  • การจัดซื้อ และการควบคุมสินค้าคงเหลือ
  • ต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
  • การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
  • การประเมินผลการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
  • การจัดทำรายการอาหารและเครื่องดื่ม และการวิเคราะห์รายการอาหาร (Menu Engineering)
  • การประมาณการยอดขายและการจัดการต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
  • การจัดการบริหารต้นทุนแรงงาน และการคำนวณประสิทธิภาพการทำงาน
  • จัดทำงบประมาณการทางการเงิน และวิเคราะห์การลงทุน

หลักสูตรนี้เรียน 1 วัน

 รูปแบบการสัมมนาคือ ภาคทฤษฎี 40% ภาคปฏิบัติ 60% ฝึกวิเคราะห์ และทำงานร่วมกัน

วิเคราะห์ปัญหาและรับฟังคำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด

ตัวอย่างธุรกิจร้านอาหารที่ได้เรียนหลักสูตรนี้

เสวยซีฟู้ด เรียน บริหารการเงินร้านอาหาร

 

ถ้าสนใจหลักสูตรนี้เพื่อจัดสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจของท่าน กรุณาติดต่อที่ LINE Official Accout นี้ https://page.line.me/ygg2347g

หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 096-979-6451

นัดเวลาขอคำปรึกษา ซื้อสิทธิแฟรนไชส์ต่างประเทศ 12 แบรนด์

งานเจรจาซื้อสิทธิ แฟรนไชส์ต่างประเทศ 21 มิ.ย.66

นัดหมายขอคำแนะนำฟรีกับที่ปรึกษาแฟรนไชส์มืออาชีพ ซื้อสิทธิ แฟรนไชส์ต่างประเทศ ขยายในไทย ได้แก่ แฟรนไชส์อาหาร แฟรนไชส์การศึกษา และแฟรนไชส์บริการ จองเวลานัดในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00 – 17:00 โรงแรม โซฟิเทล สุขุมวิท

อ่านต่อ »
Jump Start franchise 2023 by GSB x Gnosis

GSB Jump Start Franchise 2023

สัมมนาออนไลน์ฟรี Jump Start Franchise 2023 โดยธนาคารออมสิน จะพาธุรกิจขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดด้วยระบบแฟรนไชส์ กับที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และแบรนด์แฟรนไชส์ระดับประเทศ เรียนวันที่ 22-23 เมษายน 2566 เวลา 9-16น. รับสมัครจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2566

อ่านต่อ »
ระบบแฟรนไชส์

ระบบแฟรนไชส์ มาตรฐาน B2B รุ่นที่ 26

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส (B2B Franchise) เชิญ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างระบบงานที่เป็นมาตรฐาน” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis