หลักสูตร Successful Franchise ปั้นแฟรนไชส์ขยายต่างประเทศ

ปั้นแฟรนไชส์พร้อมขยายต่างประเทศ Successful Franchise Workshop

Successful Franchise หลักสูตรปั้นแฟรนไชส์ขยายต่างประเทศ โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท จีโนซิส จำกัด มืออาชีพสร้างระบบแฟรนไชส์ และ สินวัฒนา (Sinwattana Crowdfunding) ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง เป็นแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้มีไอเดียแต่ขาดเงินทุนเข้ากับผู้สนับสนุนที่ต้องการผลักดันทั้งทางความคิดและเงินทุนให้ไอเดียเกิดขึ้นได้จริง

Successful Franchise Workshop

เป็นหนึ่งWorkshop ในโครงการ Global Investor Exchange Forum 2023 ที่ช่วยเติมทักษะและความรู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และเปิดทางเลือกให้กับนักลงทุนในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าลงทุนด้วยเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจที่จะขยายในรูปแบบของแฟรนไชส์ได้นั้น จะต้องพิสูจน์ตนเองแล้วว่าได้ดำเนินกิจการสร้างผลอัตราผลตอบแทนได้เป็นที่น่าพอใจแล้ว และสามารถจะดูแลร้านสาขา่แฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับธุรกิจต้นแบบ

หลักสูตร “ปั้นธุรกิจขยายสาขาแฟรนไชส์ทั่วโลก” หรือ Successful Franchise นี้ จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมธุรกิจก่อนขยายสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศ แนะนำแนวทางเลือกประเทศเป้าหมายและคัดเลือกแฟรนไชส์ซี รวมทั้งกลยุทธ์บริหารความสัมพันธ์ และสร้างอัตราผลตอบแทนร่วมกันของแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีในแต่ละช่วงชีวิตของการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Business Life-Cycle)

รูปแบบการเรียนการสอน

 1. ภาคทฤษฎี 30 %
 2. ฝึกปฏิบัติ 40%
 3. กรณีศึกษาจากธุรกิจแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จ 30%

ระยะเวลาการเรียน 2 วัน (ตั้งแต่ 10.00 – 16.30 น.)
เรียนวันจันทร์ที่ 2 และ อังคารที่ 3 ตุลาคม 2566

มีหัวข้อดังต่อไปนี้

วันที่ 1 (วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566)

DEVELOP: พัฒนาธุรกิจต้นแบบแฟรนไชส์

 • วิเคราะห์ความพร้อมของธุรกิจก่อนขยายแฟรนไชส์
 • ประเมินเทรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ในไทยและต่างประเทศ
 • สร้างปัจจัยสู่ความสำเร็จ และความได้เปรียบในการแข่งขัน

DEFINE: กำหนดแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์

 • กำหนดเป้าหมายขอบเขตพื้นที่ในการขยาย
 • กำหนดงบประมาณการลงทุน และอัตราผลตอบแทน
 • กำหนดค่าธรรมเนียม และค่ารอยัลตี้
 • ประเภทและสิทธิในการขยายสาขาต่างประเทศ
 • เงื่อนไขและสัญญาแฟรนไชส์ และกฎหมาย

วันที่ 2 (วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566)

DESIGN: ออกแบบแผนการทำงานและความสัมพันธ์ในระบบแฟรนไชส์

 • ออกแบบความรับผิดชอบและหน้าที่ของ แฟรนไชส์ซอร์ และ แฟรนไชส์ซี
 • ออกแบบคู่มือปฏิบัติงาน
 • ออกแบบการควบคุมมาตรฐาน

DEPLOY: ส่งมอบระบบให้แฟรนไชส์ซีนำไปใช้

 • เทคนิคการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี และขั้นตอนรับสมัคร
 • เทคนิคการขายและการตลาดแฟรนไชส์
 • บริหารการดำเนินงานสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน

วิทยากรคือ  คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ (เซ็ธ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด มืออาชีพด้านการสร้างระบบแฟรนไชส์ และด้านการจับคู่ธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ

คุณ เซ็ธ คือที่ปรึกษาแฟรนไชส์รับอนุญาต (Certified Franchise Executive) จากสมาคมแฟรนไชส์นานาชาติ (International Franchise Association, USA) ให้คำปรึกษากิจการเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ Successful Franchise มากกว่า 1,000 กิจการ ทั้งในโครงการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2550 และเป็นผู้บริหารหลักสูตร GSB Smart Franchise ของธนาคารออมสิน สร้างธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานมากกว่า 100 กิจการ ตั้งแต่ปี 2565-2566

คุณ เศรษฐพงศ์ มีประสบการณ์ในการจับคู่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยและต่างประเทศ และให้คำปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
คุณ เศรษฐพงศ์ จบการศึกษา ปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ และการเงิน จาก Southern New Hampshire University, USA และปริญญาตรี ด้านการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมัครเรียนได้แล้วที่เวปไซต์ของ GIXF Sinwattana ค่าอบรม 2 วัน จากราคา 15,000 บาท แต่มีราคาพิเศษสมัครเร็ว Early Bird จะลดเหลือ 8,000 บาท ต่อท่าน ลงทะเบียนสมัครได้แล้วที่ https://gixf.sinwattana.com/en/workshop/9%26slug%3DW009 

ติดต่อสอบถามได้ที่ (+66)2 233 3723 (Office) หรือ (+66)94 490 0457 (Mobile)

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis