GSB Smart Franchise

Jump Start franchise 2023 by GSB x Gnosis

GSB Jump Start Franchise 2023

สัมมนาออนไลน์ฟรี Jump Start Franchise 2023 โดยธนาคารออมสิน จะพาธุรกิจขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดด้วยระบบแฟรนไชส์ กับที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และแบรนด์แฟรนไชส์ระดับประเทศ เรียนวันที่ 22-23 เมษายน 2566 เวลา 9-16น. รับสมัครจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2566

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ 2022 ธนาคารออมสิน

GSB Smart Franchise 2022 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์โดย ธนาคารออมสิน

ออมสิน ประกาศรางวัล Selected GSB Smart Franchise 2022 จำนวน 10 รางวัล ในวันที่ 4 ตุลาคม มีแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม และคณะกรรมการตัดสินจากผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงาน อำนวนการหลักสูตรโดย บริษัท จีโนซิส จำกัด