GSB Franchise Standard 2023 ยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ไทย

GSB Franchise Standard 2023 “GFS23”

โครงการโดยธนาคารออมสิน ยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์เติบโตได้อย่างมั่นคง ลดความเสี่ยงต่าง ๆ โดยมีกูรูแฟรนไชส์ระดับประเทศมาเป็นต้นแบบและพี่เลี้ยง ซึ่งแม้ว่ากลยุทธ์แฟรนไชส์ช่วยให้ธุรกิจขยายสาขาได้เร็ว แต่หากขาดระบบมาตรฐานบริหารงานแฟรนไชส์ อาจเกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านธุรกิจ และความเสี่ยงด้านการเงิน

หลักสูตรยกระดับมาตฐานแฟรนไชส์ เรียนเข้มข้น 4 วัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กับวิทยากร 10 ท่าน ได้แก่วิทยากรจากธุรกิจแฟรนไชส์ระดับประเทศ 4 บริษัทใหญ่, ที่ปรึกษาแฟรนไชส์ บริษัท จีโนซิส จำกัด, นักการตลาดออนไลน์ ต่อเพนกวิน และสำนักกฎหมายสากล มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงานจริง และจับมือกันทำมาตรฐานแฟรนไชส์ และเป็นพี่เลี้ยงช่วยแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายสาขาอย่างมั่นใจ เสริมด้วยการสนับสนุนด้านสินเชื่อพิเศษและการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสินทั่วประเทศไทย

GSB Franchise Standard 2023 โครงการยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ไทย โดยธนาคารออมสิน และกูรูแฟรนไชส์ระดับประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยแฟรนไชส์โตมั่นคง

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าโครงการ GSB Franchise Standard 2023 

 1. นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสาขาตนเองอย่างน้อย 1 สาขา และสาขาแฟรนไชส์อย่างน้อย 2 สาขา
 2. ประกอบธุรกิจขยายแฟรนไชส์แล้ว กรุณาแสดงเอกสารได้แก่โบวชัวร์แนะนำธุรกิจและแพคเกจการขายแฟรนไชส์ แนบในแบบฟอร์มสมัคร
 3. มีความพร้อมในการเข้าเรียนตลอดหลักสูตร (4วัน) โดย 1 กิจการจะต้องมีเจ้าของกิจการเข้าเรียน 1 คน

ถ้ามีคุณสมบัติข้างต้นครบถ้วนแล้ว กรุณากรอกใบสมัคร และส่งเอกสารแนบ ที่ลิงค์ต่อไปนี้ https://www.gsb.or.th/activities/gsb-smart-franchise-66

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 ก.ค. 2566 (ขออนุญาตปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน)

✅ คัดเลือกธุรกิจเข้าอบรม 55 กิจการ

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ GSF23 อยู่ในดุลพินิจของกรรมการหลักสูตรและนโยบายของธนาคาร

✅ สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 4 วันเต็ม (วันละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9-16 น.)

    วันแรก เรียน Online วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 66

    วันที่ 2-4 เรียน On-site ณ โรงแรม และธนาคาร  วันอาทิตย์-วันอังคาร ที่ 6-8 ส.ค. 66

✅ เรียนครบ 24 ชั่วโมง ได้รับ Certificate (ประกาศนียบัตร) และสิทธิประโยชน์จากธนาคารออมสิน

📕 หัวข้อสัมมนา ได้แก่

 • การสร้างระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน
 • การสร้างแฟรนไชส์สู่ความเป็นเลิศ (กรณีศึกษาจาก The Pizza Company และ Coffee Journey)
 • กลยุทธ์สร้างแบรนด์แฟรนไชส์ (กรณีศึกษาจาก ตำมั่ว,เขียง Zen Group)
 • กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลกระตุ้นยอดขายแฟรนไชส์
 • การบริหารความสัมพันธ์ในระบบแฟรนไชส์ (กรณีศึกษาจาก Cafe Amazon)
 • การติดตามและตรวจสอบแฟรนไชส์ซี ในการรักษามาตรฐาน (กรณีศึกษาจาก CRG)
 • แนวทางลดข้อกังวลด้านกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ  กับธุรกิจแฟรนไชส์
 • การนำเสนอ (Pitching) ให้โดนใจ

✒️ วิทยากร

 • คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์, CFE –  บริษัท จีโนซิส จำกัด
 • คุณ กวิน นิทัศนจารุกุล – Otteri wash & dry
 • คุณ ชัยรัตน์ ภัทรพิทักษ์ – The Pizza Company และ Coffee Journey, Minor Group
 • คุณ ฐิติ สุวรรณศักดิ์ – Cafe Amazon
 • คุณ ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ – ตำมั่ว,เขียง Zen Group
 • คุณ ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี – Torpenguin
 • คุณ จิตพัต แย้มแพ – Central Restaurant Group (CRG)
 • คุณ Alan Adcock และคุณ กษมา ศรีวัฒนกุล จากสำนักงานกฎหมาย Tilleke & Gibbins International Limited.
 • คุณ สวยศ ด่านบรรพต – (อดีตนักวางแผนกลยุทธ์ McThai)-Vitamin Brain

📌📌 เฉพาะสัมมนานี้! ได้รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน 📌📌

 1. โอกาสชิงทุนต่อยอดธุรกิจจากธนาคาร มูลค่ารวม 170,000 บาท เมื่อได้รับคัดเลือกเป็น “10 Selected GSB Smart Franchise 2023”
 2. โอกาสได้รับคำปรึกษาเชิงลึกกับที่ปรึกษาแฟรนไชส์
 3. ได้รับโอกาสจัดทำ MOU กับธนาคาร สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยให้แก่แฟรนไซส์ซี
 4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร เพิ่มช่องทางการตลาด และการขาย อาทิ E-Catalog
 5. แฟรนไชส์ และโอกาสออกร้านแสดงสินค้ากับธนาคาร
 6. โอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน และแหล่งเงินทุนของธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

**สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสัมมนา ทีมงานจะติดต่อกลับไปในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

วิดีโอโครงการ GSB Smart Franchise 2022

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis