GSB Smart Franchise 2022 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์โดย ธนาคารออมสิน

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ 2022 ธนาคารออมสิน

วันที่ 4 ต.ค. 2565 ธนาคารออมสิน ประกาศผลและมอบรางวัล “Selected GSB Smart Franchise” ณ หอประชุมเพชรรัตน์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยคุณปรางมาศ เธียรธนู รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ ได้มอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Start up ที่สามารถบริหารจัดการและจัดทำแผนธุรกิจแฟรนไชส์และนำเสนอแผนธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างโดดเด่น

โดยกิจการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ T-za ชาปากยูน ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Lumtae Korean Chicken ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อ้วนนะ หมูกรอบชาชู ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ

พร้อมมอบรางวัลชมเชยอีก 7 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่ Phoenix Lava, อิเยอะฟรายชีส, บะหมี่ถาดกระทะเล้ง, Bunny Shake, ชาตันหยง, ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า และ ปังก้อนทอง

ประกาศรางวัล Selected GSB Smart Franchise 2022

ขั้นตอนและเกณฑ์การพิจารณา Selected GSB Smart Franchise

เริ่มต้นจากการคัดเลือก 10 กิจการจาก  55 กิจการ  ที่เข้าร่วมโครงการ Franchise Standard by GSB มีผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์เข้าอบรมออนไลน์ 4 วันกับวิทยากร ที่ปรึกษาแฟรนไชส์ (จีโนซิส) และผู้บริหารแฟรนไชส์ระดับประเทศ โดยผู้ประกอบการที่เข้าอบรมต้องนำส่ง Worksheet หรือแผนธุรกิจการขยายแฟรนไชส์ และมาตรฐานแฟรนไชส์ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือก

หลังจากนั้น 10 กิจการทั้งหมดจะได้รับการปรึกษาเชิงลึกกับ ที่ปรึกษาแฟรนไชส์ (บริษัท จีโนซิส จำกัด) ในการพัฒนาหรือแก้ไขแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมนำเสนอให้กับกรรมการตัดสินในวัน Pitching Day วันที่ 21 กันยายน 2565 โดยในวันดังกล่าวมีคณะกรรมการจาก ผู้บริหารจาก Central Restaurant Group, ผู้บริหาร จาก Zen Group, อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ผู้บริหารธนาคารออมสิน และผู้บริหาร บริษัท จีโนซิส จำกัด

โดยมีหลักเกณฑ์ตัดสินรางวัล ดังนี้ 1. ภาวะผู้นำ และแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ 2. ความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ความสามารถในการแข่งขัน 3. ผลตอนแทนคุ้มค่า 4. การสนับสนุนแฟรนไชส์ซี 5. การตลาดแฟรนไชส์ 6. การกำกับดูแล สิ่งแวดล้อมและสังคม และ 7. โอกาสในการเติบโตไปกับ GSB และสอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร

นอกจากนี้ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ

บริษัท จีโนซิส จำกัด นำโดย เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน Torpenguin วิทยากรและผู้บริหารแฟรนไชส์ระดับประเทศ และคณะกรรมการตัดสิน ที่ให้โอกาสเราสร้างสังคมแฟรนไชส์ไทย และยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ไทย พร้อมขยายสาขาและดูแลแฟรนไชส์ซีทั่วประเทศไทย ไปพร้อมกับการสนับสนุนของธนาคารออมสิน

วิดีโอ สรุปโครงการสร้างผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ของ ธนาคารออมสิน และ บริษัท จีโนซิส จำกัด ตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงตุลาคม 2565 กับ 3 หลักสูตร  ได้แก่

  1. Jump Start Franchise ออนไลน์ 2 วัน มีผู้สมัครเรียนมากกว่า 1,600 คน
  2. Franchise Standard by GSB จัดออนไลน์ 4 วัน กับแฟรนไชส์ 55 กิจการ
  3. จีโนซิส ให้คำปรึกษาเชิงลึกกับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก 10 กิจการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองและนำเสนอแผนธุรกิจ
  4. Pitching Day ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ 10 กิจการ นำเสนอแผนธุรกิจให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตัดสินแผนธุรกิจ หา 3 สุดยอด GSB Smart Franchise มารับรางวัลในวันนี้ 4 ตุลาคม 2565 นี้

สนใจเรียนหลักสูตรนี้ในปี 2566  ติดตามข้อมูลโดยเพิ่ม Line เป็นเพื่อนกับเราที่ https://lin.ee/lRkw1v4

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis