Workshop

Workshop ปั้นธุรกิจ ให้เงินงอกเงย โครงการ Business Brotherhood KKU

จีโนซิส ให้คำปรึกษา และจัด Workshop ปั้นธุรกิจ ให้เงินงอกเงย กับ กลุ่ม Startup KKU โครงการ Startup Thailand Business Brotherhood วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวิร์คชอบ การพาธุรกิจเอาตัวรอด

The Business Survival Workshop by Gnosis

ธุรกิจรอดจากความล้มเหลว ได้อย่างไร the Business Survival Workshop นี้ช่วยให้ทีมงานและผู้นำธุรกิจ ร่วมกันทำงานหากลยุทธ์และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
จีโนซิส ขอบคุณ ธนาคารออมสิน ให้ทีมงานจัดเวิร์คชอบนี้ในโครงการ GSB SMEs Start up ในวันที่ 7 มีนาคม 63

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ”ภาวะผู้นำ”คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

บริษัท จีโนซิส จำกัด (Gnosis Company Limitd) นำโดยคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสถาบันพัฒนาผู้นำมุสลิม กรุงเทพมหานคร และ Business Acumen Co., Ltd ให้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตการเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลง”

Gnosis Customer Service Training Program รุ่นที่ 4

การฝึกอบรม O2 Customer Service Oxygen Workshop ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2553 จัดขึ้นที่ Australia Visa Application Center อาคารไทยซีซี ถนนสาทร มีเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมรวม 32

Turn KASH to CASH รหัสนักขาย

เมื่อให้เดาว่าอาชีพอะไรที่เก่าแก่ที่สุดในโลก “อาชีพนักขาย” ต้องอยู่ในอันดับต้นๆ แน่ๆ และเมื่อมองหน่วยงานที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ แผนกขายและการตลาดคือหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญเปรียบได้กับทัพหน้าของกิจการ

O2 Reloaded Workshop (Teamwork + Positivity)

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2553 ทีมฝึกอบรมของบริษัท จีโนซิส จำกัด นำโดยคุณแก้วตา ผดุงพิสุทธิ์ และคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) O2 Reloaded ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท VFS Thailand (บริษัทในเครือ VFS Global) ซึ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมจำนวน 24 ท่านในครั้งนี้ได้ผ่าน Gnosis O2 Customer Service Workshop รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เมื่อปีที่แล้ว

Creative Workshop เพิ่มค่าสินค้าและบริการของ SMEภาคใต้

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ผู้รับผิดชอบเป็นหน่วยดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ได้จัดการอบรมให้ความรู้ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และ Creative Workshop