งานสัมมนาการสร้างธุรกิจเข้าสู่ ระบบแฟรนไชส์ B2B รุ่นที่ 15

ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยจะเติบโตอย่างเข้มแข็ง และมีทิศทางที่ชัดเจนจำเป็นต้องมีหลายๆ ฝ่ายช่วยกันสนับสนุน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ร่วมกันส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักลงทุน นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ดังนั้นการต่อยอดธุรกิจและการขยายโอกาสทางธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสามารถแข่งขันกับธุรกิจแฟรนไชส์ต่างชาติได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานสัมมนาการสร้างธุรกิจเข้าสู่ ระบบแฟรนไชส์ B2B มาจนถึงรุ่นที่ 15 แล้ว ระยะเวลาการอบรม 27 ครั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 สิ้นสุดเดือนเมษยน 2556 ในรุ่นที่ 15 นี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 135  คน หรือ 94 กิจการ โดยธุรกิจที่เข้าร่วมอบรมจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ตรวจสอบ

ผู้เข้าอบรม B2B รุ่นที่ 15 ถ่ายรูปร่วมกับวิทยากร คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์

งานสัมมนานี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์มาหลายท่าน ซึ่งหนึ่งในทีมวิทยากรคือ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ และเป็นนักวินิจฉัยตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ของกระทรวงพาณิชย์ โดยรับผิดชอบในหัวข้อการบรรยาดังนี้

1. “ประวัติความเป็นมาและประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์” และ “ข้อแตกต่างของธุรกิจแฟรนไชส์กับธุรกิจด้านลิขสิทธิ์อื่นๆ” (บรรยายวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555)

2.”สร้างความตระหนักมาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์” และ “การติดตามและการดูแลมาตรฐานของธุรกิจแฟรนไชส์” (บรรยายวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556)


คุณเศรษฐพงศ์ ยกตัวอย่างแฟรนไชส์ต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ

ในการสัมมนาคุณเศรษฐพงศ์ นำกรณีศึกษาจริง และประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ และการตรวจวินิจฉัยคุณภาพแฟรนไชส์ ผสมผสานกับหลักทฤกษฎ๊ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้

บริหารการเงินร้านอาหาร

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »
แนวโน้ม แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »
เลือกซื้ัอแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis