งานแถลงข่าว RetailEx & FranchisEx 2015


by gnosis_admin Post at 21/03/2018 in Thailand

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง แนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ และปัจจัยท้าทายในตลาดอาเชียน ในงานแถลงข่าวการจัดงาน RetailEX ASEAN 2015 & FranchisEX ASEAN 2015 งานแสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีก และแฟรนไชส์ ซึ่งมีกำหนดจัดงานวันที่ 17 – 19 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการค้าปลีก และแฟรนไชส์ของไทยได้ก้าวเข้าสู่ตลาดอาเซียน ผ่านเวทีนี้

งาน RetailEX & FranchisEX 2015 จัดร่วมกันระหว่างสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ และ บจก. โกลบ อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นส์ คอนซัลแทนซี่  และมีบริษัท จีโนซิส จำกัด เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ http://www.retailexasean.com

Sethaphong_Gnosis_FranchisEX_1 (ซ้าย) ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์, กรรมการสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวถึงธุรกิจค้าปลีก และ (ขวา) คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด กล่าวถึงธุรกิจแฟรนไชส์ในอาเชียน

On 26th November 2014, Sethaphong Phadungpisuth, Managing Director of Gnosis Company Limited was a guest speaker about the Franchise Business in ASEAN and the key challenges at the press conference of the RetailEX ASEAN 2015 – The International Expo for retailers to explore infinite business opportunities. And FranchisEX ASEAN 2015 – The best gateway to fast – track your entry into the ASEAN franchise & Licensing market. These two events scheduled to take place from 17 – 19 September 2015 at IMPACT Exhibition & Convention Centre in Bangkok, Thailand

RetailEx & FranchisEx 2015 are organised by IMPACT Exhibition Organizer, Thai Retailers Association and Globe International Events Consultancy.  Gnosis Company Limited is the one of the supporters and sponsors. http://www.retailexasean.com