ชวนสิงคโปร์ลงทุนแฟรนไชส์ในไทย

แฟรนไชส์ ธุรกิจที่นักลงทุนสิงคโปร์ให้ความสนใจมาก และปรารถนาจะขยายธุรกิจ แฟรนไชส์ ในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่องการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย ในงาน Singapore-Thailand Business Forum ณ โรงแรม Marina Mandarin ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558  มีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ และผู้สนใจทั่วไปสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก การเสวนาครั้งนี้ดำเนินงานโดยผู้จัดงาน RetailEX FranchisEX ASEAN 2015 ได้แก่ Globe International Events Consultancy (GIEC) ประเทศสิงคโปร์ และ IMPACT Exhibition Management (ประเทศไทย) และได้รับการสนับสนุนจาก Franchising and Licensing Association (Singapore) และ Asiawide Franchise Consultants

นักธุรกิจสิงคโปร์สนใจลงทุนและขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย

คุณ เศรษฐพงศ์​ สรุปภาพรวมประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย

หัวข้อที่คุณ เศรษฐพงศ์ นำเสนอได้แก่

  • สถานการณ์และการเติบโตของธุรกิจ แฟรนไชส์ ไทย เฉลี่ยปีละ 15%  ซึ่งสัดส่วนเงินลงทุนของแฟรนไชส์จากต่างประเทศมีมากกว่าแฟรนไชส์ไทย แม้ว่าจำนวนธุรกิจ แฟรนไชส์ ไทยจะมากกว่า
  • ปัจจัยและสิ่งท้าทายในการพัฒนาธุรกิจ แฟรนไชส์ ไทย คือนักธุรกิจไทยไม่มองระยะยาว (มีวิสัยทัศน์สั้น) และไม่สร้างมาตรฐานให้เป็นสากล นอกจากนี้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรค่อนข้างน้อย และมีข้อจำกัดในการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการให้แข่งขันกับแบรนด์ต่างชาติ เป็นต้น เปิดโอกาสให้ แฟรนไชส์ จากต่างประเทศที่มีมาตรฐานและมีแบรนด์เป็นที่รู้จักทั่วไปสามารถดำเนินธุรกิจได้ อย่างไรก็ดีหาก แฟรนไชส์ ต่างประเทศไม่ปรับตัวเข้ากับกลุ่มลูกค้าคนไทย (Adaptability) เช่นไม่ปรับรสชาติของอาหาร รูปแบบการบริการที่ไม่เป็นมิตร การสื่อสารที่ยากจะเข้าถึง การไม่ดูแลแฟรนไชส์ซีอย่างทั่วถึง แฟรนไชส์ เหล่านั้นจะไม่ได้รับความนิยมและหายไป
  • ประเภทของธุรกิจ แฟรนไชส์ ในไทย อยู่ที่อาหารและเครื่องดื่ม 50% ของ แฟรนไชส์ ทั้งหมด ขณะที่จำนวนธุรกิจการศึกษากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • กลยุทธ์การบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อสร้าง แฟรนไชส์ ให้มีกำไร ได้แก่การสร้างความภักดีในตัวแบรนด์ (Brand Loyalty) การสร้างความสัมพันธ์ทั้งกับแฟรนไชส์ซีและลูกค้า (Relationship) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การพัฒนาระบบไอทีและฐานข้อมูล ใช้ Social Media การตรวจประเมินการทำงานเป็นประจำ (Quality Control) การเข้าถึงง่าย (Accessibility) และมีนวัตกรรม (Innovation)  และที่สำคัญคือต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคแบบไทยๆ (Localization) ซึ่งต้องลงรายละเอียดในการจัดกลุ่มลูกค้า (Segmentation) ให้ชัดเจน

นอกจากนี้ทีมผู้จัดงานได้เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านจากประเทศไทย และจากประเทศสิงคโปร์ มาแบ่งปันกลยุทธ์ และประสบการณ์การทำธุรกิจ แฟรนไชส์ ในประเทศไทยด้วย พูดคุยกันในหัวข้อ “Accessing Thailand and ASEAN Franchise Market”

ประเด็นที่นักธุรกิจสิงคโปร์ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจในประเทศไทยคือ การถือครองหุ้นในบริษัทไทยที่จำกัดชาวต่างประเทศไม่เกิน 49% ซึ่งคุณเศรษฐพงศ์ อธิบายเกี่ยวกับการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจของชาวต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ดี นักธุรกิจสิงคโปร์เห็นด้วยว่าการมีหุ้นส่วนธุรกิจ (Business Partner) และการสร้าง Connection เป็นเรื่องสำคัญในประเทศไทย การให้คนไทยถือหุ้นมากกว่า 50% จึงเป็นปัจจัยที่เห็นสมควรที่จะทำให้ธุรกิจสามารถขยายและเติบโตได้เร็วในประเทศไทย

Panel Discussion: “Accessing Thailand and ASEAN Franchise Market”
(From Left to Right)
Ms.Donna Lee, Chairman, Franchising and Licensing Association (Singapore)
Mr.Sethaphong Phadungpisuth, Managing Director, Gnosis Company Limited
Mr. Albert Kong, CEO, Asiawide Franchise Consultants
Mr. Khoo Teck Kim, VF Franchise Consulting
Mr. Dickson Low, CEO, Revenue Valley

Ms. Rosalind Ng, Managing Director, Globe International Events Consultancy (GIEC), gives the gift to Sethaphong for being a guest speaker in the Singapore-Thailand Business Forum 2015

From Left to Right: Mr.Sethaphong Phadungpisuth, Gnosis Company Limited, Mr. Albert Kong, CEO, Asiawide Franchise Consultants
Mr. Khoo Teck Kim, VF Franchise Consulting, Ms. Rosalind Ng, Managing Director, Globe International Events Consultancy (GIEC), Ms.Donna Lee, Chairman, Franchising and Licensing Association (Singapore), Ms. Pamm Foo, Project Director, GIEC, and
Mr. Dickson Low, CEO, Revenue Valley

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis